,,Rakto skylutė“ – sveikatai palankesni maisto produktai

 

            Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl maisto produktų ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“ įsteigta Lietuvoje valstybinė, nekomercinė sveikatai palankesnių maisto produktų ženklinimo sistema. Maisto gamintojai, tiekiantys rinkai įsakyme nurodytus kriterijus atitinkančius produktus, gali savanoriškai ir nemokamai ženklinti juos simboliu „Rakto skylutė“ (kriterijai produktams pateikti po šiuo straipsniu).

            Įsakymas parengtas vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228, 178 priemonę „Įdiegti maisto produktų ženklinimo sistemą, skatinančią Lietuvos maisto gamintojus gerinti maisto produktų sudėtį, padedančią vartotojams lengviau pasirinkti sveikatai palankesnius maisto produktus“. „Rakto skylutės“ simbolis ir Lietuvoje naudojami jo kriterijai maisto produktams notifikuoti Europos Komisijai.

         Simbolio „Rakto skylutė“ tikslas – padėti vartotojams lengviau išsirinkti maisto produktus tarp kitų tos pačios grupės maisto produktų. Tai įprasti produktai, tačiau pažymėtuose šiuo simboliu produktuose yra mažiau sočiųjų riebalų, cukraus, druskos, o grūdų turinčiuose gaminiuose yra daugiau maistinių skaidulų. Tai būtina, nes Lietuvoje atliktų gyventojų faktinės mitybos tyrimų duomenys rodo, kad gyventojų mityba jau daugelį metų nesubalansuota – suvartojama per daug sočiųjų riebalų, paprastųjų angliavandenių, druskos ir per mažai maistinių skaidulų. Tokia nesubalansuota mityba skatina sergamumą širdies ir kraujagyslių ligomis, vėžiu, nutukimu, 2-jo tipo cukriniu diabetu. Vien dėl širdies ir kraujagyslių ligų ir vėžio miršta 3/4 visų Lietuvos gyventojų ir pagal šį rodiklį mūsų šalis yra tarp labiausiai atsiliekančių valstybių Europos Sąjungoje.

            Rinkoje atsirandantys nauji šiuo simboliu pažymėti maisto produktai naudingi ne tik sveikatai, bet ir ekonomikai, nes išplečia maisto produktų asortimentą, vartotojų ratą, be to, maisto gamintojams atveria naujas rinkas užsienio, ypač Skandinavijos, šalyse.

         Simbolis „Rakto skylutė“ yra Europos Sąjungoje registruotas prekių ženklas, kurį Švedijos Nacionalinė maisto agentūra (ženklo savininkė) leido naudoti Lietuvoje. Jo naudojimas yra savanoriškas ir nemokamas. Simbolis „Rakto skylutė“ plačiausiai paplitęs ES tarp panašios paskirties ženklų. Europos Komisija jį laiko objektyviausiu. Juo žymimi maisto produktai Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Islandijoje. Makedonijoje ir Lietuvoje. Stoti į šį ženklą naudojančių šalių grupę rengiasi ir kitos ES valstybės. Skandinavijoje sergamumas minėtomis ligomis yra mažiausias ES. Šių šalių rinkoje yra jau dešimtys tūkstančių pavadinimų produktų, pažymėtų „Rakto skylutės“ simboliu. Pavyzdžiui, Švedijoje jis naudojamas jau ilgiau kaip 25 metus. Lietuvoje tokių produktų, kurie „pralįstų“ pro „Rakto skylutės“ simboliu ženklintiniems produktams keliamus reikalavimus, šiuo metu jau yra kelios dešimtys.

            Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinti kriterijai atitinka tarptautinius kriterijus, vienodus visose šį simbolį taikančiose šalyse. Ženklo naudojimo kontrolę ir maisto produktų priežiūrą rinkoje atlieka Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, kaip ir bet kokios kitos informacijos apie maisto produktus, pagal Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo 7 straipsnį bei kitus Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktus.

            Maisto produktų sudėties gerinimas bei gyventojų mitybos koregavimas atitinka šių tarptautinių dokumentų strategines nuostatas:

  • Globali mitybos, fizinio aktyvumo ir sveikatos strategija. PSO 2004 m. gegužės 22 d.;

  • Europos kovos su nutukimu chartija. PSO Europos biuras (EUR/06/5062700/8);

  • Baltoji knyga dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti. Europos Komisija (KOM(2007) 279);

  • Europos maisto ir mitybos politikos veiksmų planas 2007–2012 m., PSO Europos biuras EUR/RC57/R4;

  • Europos Sąjungos Tarybos išvados dėl maisto produktų gerinimo (2016/C 269/04).

         Išsamesnė informacija, parengtas naujų kriterijų projektas, simbolio „Rakto skylutė“ dizaino taisyklės, simbolio atvaizdas (vektorinė rinkmena) bei reklaminiai plakatai pateikti žemiau.