Įrodymais pagrįstos politikos Europoje tinklas (EVIPNet Europe)

Pasaulio sveikatos organizacijos parengta 2015 m. Įrodymais pagrįstos politikos tinklo Europoje (EVIPNet Europe) metinė ataskaita

Daugiau informacijos:
Daiva Dudutienė

Sveikatos strateginės plėtros skyrius
Sveikatos apsaugos ministerija
Vilniaus g. 16, LT-01507 Vilnius
Tel. +370 5 205 5281
daiva.dudutiene@sam.lt

 


Lietuva įsijungusi į PSO Europos regiono biuro Įrodymais pagrįstos politikos Europoje tinklo veiklą

Vilniuje surengtas nacionalinis seminaras, skirtas Įrodymais pagrįstos politikos tinklo Europoje (EVIPNet Europe) bandomojo projekto įgyvendinimui Lietuvoje. Šio tinklo vykdomojo komiteto nariai iš Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regiono biuro, Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų atstovai, kiti Lietuvos sveikatos sistemos atstovai, mokslininkai, visuomeninių organizacijų lyderiai svarstė galimybes sukurti mūsų šalyje efektyvų mechanizmą mokslo žinių bei patirties perdavimui sveikatos politikos formuotojams.

„Lietuvai yra didelė garbė ir atsakomybė tapti reikšmingo Pasaulio sveikatos organizacijos tinklo, besirūpinančio mokslo ir politikos vienybe, nariu, – teigė sveikatos apsaugos viceministras Valentin Gavrilov, kuruojantis šio bandomojo projekto veiklas Lietuvoje. – Esame pasiryžę vienyti pastangas su kitomis Europos šalimis, stiprindami komunikaciją ir kurdami mokslo įrodymais pagrįstas strategijas, priimdami konkrečius politinius sprendimus visose sveikatos sistemos srityse – nuo sveikatos priežiūros iki visuomenės sveikatos. Nepamiršdami, aišku, ir kitų valstybės ūkio sektorių, kurių veikla taip pat glaudžiai siejasi su sveikata“.

Pasak PSO atstovų, Lietuva pasirinkta neatsitiktinai. Lietuvos sveikatos sistemos pasiekimai yra teigiamai vertinami tarptautinių ekspertų. Tikimasi, kad mūsų specifinė patirtis, kuriant įrodymais pagrįstą sveikatos politikos platformą, bendri daugiasektoriniai veiksmai šalies viduje ir viso tarptautinio tinklo mastu (pavyzdžiui, gebėjimų skatinančių mokslinių tyrimų panaudojimą ugdymo seminarai) prisidės kuriant įrodymais pagrįstos politikos tinklą Europoje.

EVIPNet Europe tinklo veikla prasidėjo nuo 2012 m. Bandomajame projekte nuo 2014 m. dalyvauja 8 Europos šalys, tarp – jų ir Lietuva, startavusi šiemet. Visame pasaulyje EVIPNet tinklo narėmis yra 44 valstybės.

Idėja formuoti tinklą, padėsiantį Europos ir pasaulio valstybėms „tiesti tiltus“ tarp mokslo teorijos, praktikos ir politinių sprendimų visuomenės sveikatos labui, kilo dar 2005 m. 58-oje Pasaulio sveikatos asamblėjoje. Šalys narės buvo raginamos kurti bei tobulinti mechanizmus, kurie leistų kiekvieną sveikatos politikos sprendimą pagrįsti mokslo įrodymais ir žiniomis. Šio proceso dalyviai – sveikatos politikai, mokslininkai, įvairių su sveikata susijusių sričių specialistai, visuomeninių organizacijų entuziastai, sveikatos mokymo profesionalai, žiniasklaidos atstovai – turėtų efektyviai komunikuoti tarpusavyje, kad sudėtinga mokslo kalba ir reikšmingi naujausi pasiekimai taptų labiau prieinami visiems: nuo visuomenės nuomonės formuotojo iki įgyvendinančio pažangias sveikatos politikos idėjas.

Seminaro Vilniuje dalyviai aptarė, kokia šiuo metu yra mokslo taikymo formuojant šalies sveikatos politiką situacija Lietuvoje. Bendra dalyvių nuomone, pradžioje svarbu tiksliai identifikuoti iššūkius, numatyti bendras veiklos gaires. Nustatyti, kaip turėtų veikti tinklas ir kas turėtų dalyvauti jo veikloje, kad viskas – nuo trumpos informacijos, naudingos aktualiai politikos darbotvarkei iki reikšmingo politikos dialogo – būtų grindžiama mokslinių faktų ir skaičių kalba.

Vasarą (birželio mėn.) planuojamas tarptautinis PSO Europos regiono biuro EVIPNet Europos tinklo Lietuvoje seminaras, skirtas visiems bandomojo projekto partneriams bei šalių, norinčių įsijungti į tinklo veiklas, atstovams.

SAM Ryšių su visuomene skyrius natalja.samp@sam.lt
Sekite naujienas Sveikatos apsaugos ministerijos Facebook puslapyje!

Straipsniai ir informaciniai pranešimai

 

Daugiau informacijos:
Sveikatos strateginės plėtros skyrius

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-03-25