Sveikatos priežiūros technologijų vertinimas

SVARBI INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-24 „Dėl sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo ir vertinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto sveikatos technologijų vertinimo organizavimo tvarką, kuria  siekiama nustatyti aiškų, objektyviais kriterijais pagrįstą sveikatos technologijų, kurių vertinimą yra tikslinga atlikti, atrankos procesą.                 

Primename, kad pasiūlymus gali teikti juridiniai ir fiziniams asmenys iki kovo 1 d.

Atsakingos institucijos susistemins visas gautas paraiškas ir iki balandžio 1 d. pateiks svarstyti Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetui dėl vertinimo prioritetų nustatymo pagal patvirtintus kriterijus ir vertinimo organizavimo tvarką.


Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komiteto aprobuotos technologijos

Įvertintos, tačiau Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komiteto neaprobuotos technologijos

Sveikatos apsaugos ministro pavedimai dėl sveikatos priežiūros technologijų taikymo praktikoje

Daugiau informacijos:

Sveikatos išteklių priežiūros ir inovacijų valdymo departamento
Direktorė Justina Januševičienė, tel. +370 5 266 1442, el. p. justina.januseviciene@sam.lt

 

Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo institucijos: