Šveicarijos paramos programa

    

Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programa, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje,
sveikatos srityje

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, vykdydama programos tarpinės institucijos funkcijas, yra atsakinga už Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos sveikatos srityje rengimą ir įgyvendinimą šiose sveikatos sektoriaus prioritetinėse srityse: Energiją tausojančių technologijų įdiegimą ligoninėse, įskaitant, inter alia, šildymo, vandens, vėdinimo ir kondicionavimo sistemų modernizavimą ir Perinatologinės ir neonatologinės sveikatos priežiūros gerinimą.