Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Vaikų sveikatos stebėsenos Informacinės sistemos kūrėjai patirties sėmėsi Norvegijoje

2014 spalio 21-24 d. Higienos instituto ir Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai, įgyvendinant 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 ,,Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ (toliau – Programa) projektą ,,Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas“ vyko į Norvegiją susipažinti su vaikų sveikatos stebėsenos patirtimi.

Šį veikla finansuota Programos Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis, siekiant skatinti Lietuvos ir Norvegijos dvišalį bendradarbiavimą Programos srityje.

Susitikimo su Norvegijos visuomenės sveikatos instituto, Norvegijos sveikatos direktorato, Norvegijos vaikų, jaunimo ir šeimos reikalų direktorato ir NOVA tyrimų instituto atstovais metu buvo pasidalinta patirtimi apie vaikų sveikatos stebėseną, aptarti Norvegijoje vykdomi vaikų profilaktiniai sveikatos tikrinimai, tvarka, atlikimo dažnis, jų metu pildomos ataskaitinės informacijos apie vaikų sveikatą turinys, rodikliai, jų naudojimas vietiniu, regioniniu ir valstybiniu lygmeniu. Buvo rasti atsakymai į klausimus, aktualius kuriant nacionalinę vaikų sveikatos stebėsenos sistemą Lietuvoje.

Šis vizitas buvo pirmasis Higienos instituto ir atitinkamų Norvegijos sveikatos stebėsenos institucijų dvišalių kontaktų užmezgimas.

Užmegzti kontaktai ir geranoriškas sutikimas toliau bendradarbiauti sudarys sąlygas konsultuotis su Norvegijos specialistais ne tik vaikų sveikatos stebėsenos srityje, bet vykdant ir kitų sričių stebėseną.

Išsamesnę informaciją rasite Higienos instituto svetainėje

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26