Trečdalyje Lietuvos mokyklų - geresnės vaikų sveikatos priežiūros paslaugos

Vaikystėje susiformavę įpročiai išlieka visam gyvenimui, todėl ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose ugdyti vaikų savimonę rekomenduojama vaizdžiai parodant, kodėl bei kaip reikia rūpintis savo sveikata. Įgyvendinant Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamus projektus 22 savivaldybių mokyklose numatoma atnaujinti sveikatos kabinetus, aprūpinant juos trūkstamais baldais, įranga bei moderniomis vaizdinėmis priemonėmis, padėsiančioms vaikams geriau įsisąmoninti neigiamą žalingų įpročių, nesveikos mitybos poveikį.

Mokyklose dirbantys visuomenės sveikatos priežiūros specialistai vaikams organizuoja renginius, diskusijas bei paskaitas įvairiomis sveikatos priežiūros, sveikos gyvensenos ir panašiomis temomis, tačiau jų darbą riboja šioms veikloms vykdyti būtino inventoriaus trūkumas, estetiškai nepatrauklios patalpos. Sveikatos kabinetuose esantys baldai yra seni, priemonės fiziškai ir morališkai nusidėvėjusios arba jų nėra išvis. Taip pat trūksta įvairių metodinių, mokomųjų vaizdinių  priemonių.

Remiantis 2013 m. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro tyrimo rezultatais ir 2014 m. Vilniaus visuomenės sveikatos biuro atliktos tikslinės apklausos duomenimis, kone 54 proc. mokyklose dirbančių visuomenės sveikatos priežiūros specialistų bei daugiau nei 30 proc. mokyklų vadovų nurodė, kad labiausiai specialistams trūksta darbo priemonių. Pagrindinė to priežastis – finansavimo sveikatos priežiūros paslaugų teikimui ugdymo įstaigose stoka.

Įgyvendinant 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonės „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo gerinimas mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ projektus iš viso bus atnaujinti 537 sveikatos kabinetai (203 – ikimokyklinio ugdymo, 334 – bendrojo ugdymo įstaigose): bus atliktas paprastasis remontas, įsigyti baldai ir priemonės, skirtos visuomenės sveikatos rizikos veiksniams (ūgio matuoklės, svarstyklės kūno riebalų kiekiui nustatyti ir kt.) bei mokymo įstaigos aplinkai įvertinti (anglies dvideginio, oro drėgmės, apšvietimo lygio, garso lygio matuokliai ir kt.), informacinių komunikacinių technologijų priemonės (projektoriai, pakabinami ekranai ir kt.), metodinės priemonės (mokomosios kompiuterinės programos ir kt.). Sveikatos kabinetai taip pat bus aprūpinti moderniomis vaizdinėmis sveikos gyvensenos ugdymo priemonėmis, skirtomis pirmosios pagalbos mokymui, fizinio aktyvumo bei sveikos mitybos skatinimui, sužalojimų ir žalingų įpročių prevencijai, lytiškumo bei higieninių įgūdžių ugdymui, psichinės sveikatos gerinimui. Gaivinimo manekenai, plaučių tūrio matuokliai, žingsniamačiai, mitybos piramidės dėlionės, maisto produktų kalorijų skaičiuokliai, užsikimšusių arterijų modeliai, viršsvorį imituojančios liemenės, 3D stovai nutukimo padariniams pavaizduoti, žaizdų ir traumų modelių rinkiniai, girtumo akiniai, žaidimai alkoholio prevencijai, 3D stovai apie narkotikų vartojimo padarinius, rinkiniai asmens higienos įgūdžiams formuoti, konfliktines situacijas mokantys spręsti rinkiniai. Tai tik dalis  priemonių, numatomų įsigyti įgyvendinant projektus, finansuojamus Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis.

Įsigytos modernios priemonės padės patraukliau pateikti dėstomą informaciją ir lengviau ją įsisavinti. Vaizdinėmis priemonėmis demonstruojant žalingų įpročių, nesveikos mitybos, pasyvumo neigiamą    poveikį organizmui, vaikams pavyks kur kas geriau suvokti sveikos gyvensenos naudą, o vykdomi sveikatos mokymai, tikėtina, paskatins rinktis sveikus laisvalaikio praleidimo būdus, prisidės prie rizikingo elgesio tikimybės mažinimo. Atlikus sveikatos kabinetų remontą, darbas su vaikais vyks sveikesnėje, saugesnėje, estetiškai patrauklesnėje aplinkoje.

Ugdymo įstaigose įgytą ir šeimose įtvirtintą sveikos gyvensenos kultūros supratimą vaikai taikys ir ateityje, todėl gerės bendra šalies gyventojų sveikatos būklė.

Projektai įgyvendinami 2015–2016 m.

Daugiau informacijos apie projektus rasite čia

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-30