Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Tarptautinės konferencijos "Bendradarbiavimas siekiant sveikatos lygiateisiškumo" akimirkos (įkeltas reportažas)

Apie tarptautinę konferenciją.

2014 m. lapkričio 27 d. įvyko tarptautinė konferencija „Bendradarbiavimas siekiant sveikatos lygiateisiškumo“. Konferenciją organizavo Sveikatos apsaugos ministerija ir Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuras, įgyvendinant 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“.

Pagrindinė konferencijos tema – kaip pasitelkus įvairių politikos sektorių, socialinių partnerių ir bendruomenės bendradarbiavimą būtų galima mažinti socialinių, ekonominių veiksnių sąlygojamus sveikatos netolygumus, gerinti visuomenės sveikatą bei tokiu būdu prisidėti prie tvaraus šalies vystymosi.

Konferencijoje dalyvavo Pasaulio sveikatos organizacijos, užsienio šalių atstovai, Lietuvos politikai, valstybės ir savivaldybių įstaigų bei organizacijų atstovai, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, akademinės bendruomenės, verslo sektoriaus bei nevyriausybinių organizacijų atstovai.


Tarptautinės konferencijos „Bendradarbiavimas siekiant sveikatos lygiateisiškumo“ akimirkos (reportažas)


Tarptautinės konferencijos „Bendradarbiavimas siekiant sveikatos lygiateisiškumo“ akimirkos (nuotraukos)


Konferencijos metu skaityti pranešimai:

Sveikatos netolygumai ir jų mažinimas Lietuvoje. Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė

Socialinių-ekonominių veiksnių sąlygojami sveikatos netolygumai ir atsakomieji veiksmai Europos lygiu. (anglų k.) Socialinių-ekonominių veiksnių sąlygojami sveikatos netolygumai ir atsakomieji veiksmai Europos lygiu. (lietuvių k.) Prof. Seras Michael Marmot, Sveikatos netolygumų instituto direktorius (Jungtinė Karalystė)

Argumentai investuoti į sveikatos lygiateisiškumą. (anglų k.) Argumentai investuoti į sveikatos lygiateisiškumą. (lietuvių k.). Chris Brown, PSO Europos Investicijų į sveikatą ir plėtrą biuro Socialinių sveikatą sąlygojančių veiksnių programos vadovė (Italija)

Socialinių-ekonominių veiksnių sąlygojamų sveikatos netolygumų ekonominis vertinimas. (anglų k.) Socialinių-ekonominių veiksnių sąlygojamų sveikatos netolygumų ekonominis vertinimas. (lietuvių k.). Miqdad Asaria, Sveikatos ekonomikos centras, Jorko Universitetas (Jungtinė Karalystė)

Norvegijos patirtis mažinant socialinius sveikatos netolygumus. (anglų k.) Norvegijos patirtis mažinant socialinius sveikatos netolygumus. (lietuvių k.). Tone Poulsson Torgersen, Norvegijos sveikatos direktorato sveikatos socialinių veiksnių departamento patarėja (Norvegijos Karalystė)

Tarpsektorinis bendradarbiavimas visuomenės sveikatai ir plėtrai: Slovėnijos pamokos. (anglų k.) Tarpsektorinis bendradarbiavimas visuomenės sveikatai ir plėtrai: Slovėnijos pamokos. (lietuvių k.). Peter Beznec, Murska Sobota sveikatos ir plėtros centras (PSO bendradarbiaujantis centras tarpsektoriniam bendradarbiavimui sveikatai ir plėtrai), Slovėnija

Sveikatos ir socialinės gerovės ekonomika Lietuvoje. Prof. dr. Gediminas Černiauskas, Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Ekonomikos ir verslo institutas

Sveikatos lygiateisiškumas ir socialinė apsauga. Algirdas Šešelgis, socialinės apsaugos ir darbo viceministras

Švietimo ir mokslo ministerijos vaidmuo gerinant vaikų sveikatą. Irena Ramelytė, Švietimo ir mokslo ministro patarėja

Pramonės tvarus augimas – „žalėjimo“ link. Kęstutis Masalskis, Pramonės ir prekybos departamento direktorius, Ūkio ministerija

Strateginė partnerystė visuomenės sveikatos ir sveikatos lygiateisiškumo labui: savivaldybių patirtis. Laima Kaveckienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos Sveikatos reikalų komiteto, Nacionalinės sveikatos tarybos narė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja

Kaip turėtų pasiskirstyti darbdavių ir viešojo sektoriaus atsakomybė už darbuotojų sveikatą. Jūratė Zarankienė, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinio direktoriaus patarėja socialiniais klausimais

Nevyriausybinio sektoriaus patirtis ir galimybės visuomenės sveikatos politikos formavime. Nijolė Goštautaitė Midttun, Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos valdybos narė

Mokslo įrodymai ir jų panaudojimas visuomenės sveikatos ir sveikatos lygiateisiškumo politikos formavimui: iššūkiai ir galimybės. Prof. habil. dr. Ramunė Kalėdienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakulteto dekanė

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26