Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Svarstytos 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonės „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ projektų paraiškos

2014 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje įvyko koordinavimo komisijos, vykdančios projektų atrankos komiteto funkcijas (toliau – komitetas), posėdis. Komiteto tikslas – atrinkti tinkamus finansuoti projektus ir sveikatos apsaugos ministrui pateikti siūlymus dėl jų finansavimo 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ lėšomis.

Komitetas, remdamasis Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros pateiktomis paraiškų vertinimo ataskaitomis bei atsižvelgdamas į parengtas išvadas dėl projektų tinkamumo finansuoti, paaiškinimus, ekspertų pateiktus argumentus, pateikė rekomendacijas dėl finansavimo skyrimo (neskyrimo) paraiškose pateiktiems projektams finansuoti.

Komiteto protokolo nutariamoji dalis

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26