Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Svarstytos 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonės „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas“ projektų paraiškos

2014 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje įvyko koordinavimo komisijos, vykdančios projektų atrankos komiteto funkcijas (toliau – komitetas), posėdis. Komiteto tikslas – atrinkti tinkamą finansuoti projektą ir sveikatos apsaugos ministrui pateikti siūlymus dėl jo finansavimo 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ lėšomis.

Komitetas, remdamasis VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros pateiktomis paraiškų vertinimo ataskaitomis bei atsižvelgdamas į parengtas išvadas dėl projektų tinkamumo finansuoti, paaiškinimus, ekspertų pateiktus argumentus, pateikė rekomendacijas dėl finansavimo skyrimo (neskyrimo) paraiškose pateiktiems projektams finansuoti.


Komiteto protokolo nutariamoji dalis

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26