Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Sprendimas skirti finansavimą projektui „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas“

Sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad 2014 m. kovo 18 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-361 „Dėl finansavimo skyrimo 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ projektui „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas“ patvirtintas sprendimas skirti finansavimą projektui „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas“ (toliau – projektas) (siūlymo teikti paraišką numeris – NOR-LT11-SAM-TF-01). Tiesioginio finansavimo projekto pareiškėjas – Higienos institutas. Projekto įgyvendinimui numatoma skirti 1 770 540,00 Eur (6 113 320,51 Lt).

Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti bendrą Lietuvoje vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (toliau – VSS IS), skirtą sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui. VSS IS skirta vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų, sergamumo duomenų rinkimui, sisteminimui, analizei nacionaliniu ir savivaldybių lygiu, užtikrinant asmens duomenų apsaugą. Sukurtoje ir įdiegtoje VSS IS kaupiami duomenys bus naudingi formuojant sveikatos politiką ir vaikų sveikatos būklės gerinimo prioritetus, planuojant ir įgyvendinat efektyvias sveikatos stiprinimo ir prevencines priemones, gerinant visuomenės sveikatos paslaugų kokybę.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26