Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Skirtas finansavimas projektui pagal priemonę „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“

2015 m. balandžio 13 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-493 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl finansavimo skyrimo 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 ,,Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonės „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ projektams“ pakeitimo“ (toliau – Įsakymas) skirtas finansavimas dar vienam priemonės projektui įgyvendinti. Įsakymu finansavimas skiriamas Alytaus miesto savivaldybės administracijos numatomam įgyvendinti projektui „Sveikatos kabinetų modernizavimas mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ (projekto kodas: NOR-LT11-SAM-01-K-02-016). Projekto įgyvendinimui numatoma skirti 247 738,36 Eur.

Įsakymu taip pat patvirtintas ir sudarytas rezervinis projektų sąrašas bei nustatyta, kad 1 Įsakymo punkte nurodytiems projektų vykdytojams atsisakius skiriamų lėšų ir (arba) skyrus papildomą finansavimą priemonei „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“, programos lėšos atskiru Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu gali būti skiriamos į rezervinį projektų sąrašą įtrauktiems projektams.

Primename, kad finansavimas devyniems Įsakymo pakeitimo 1 punkte įvardintiems projektams (projektų numeriai: NOR-LT11-SAM-01-K-02-003; NOR-LT11-SAM-01-K-02-014; NOR-LT11-SAM-01-K-02-004; NOR-LT11-SAM-01-K-02-008; NOR-LT11-SAM-01-K-02-010; NOR-LT11-SAM-01-K-02-002; NOR-LT11-SAM-01-K-02-011; NOR-LT11-SAM-01-K-02-012; NOR-LT11-SAM-01-K-02-005) buvo skirtas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-24 ir 2015 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-168.

Priemonės tikslas – pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bendrojo ugdymo mokyklose ar profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas ir įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas.

SVARBU. Išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžia – tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos tokios išlaidos, kurios bus patirtos ir apmokėtos nuo Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimo dėl paramos ir bendrojo finansavimo lėšų projektui skyrimo įsigaliojimo dienos, o ne nuo projekto įgyvendinimo sutarties įsigaliojimo dienos. Daugiau informacijos čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26