Skirtas finansavimas projektui „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas“

2014 m. birželio 26 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-740 „Dėl finansavimo skyrimo 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 ,,Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonės „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas“ projektui „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas“ (toliau – projektas) paskirtas 417 837,13 Eur (1 442 708,05 Lt) finansavimas. Projekto vykdytojas – UAB „Sveikatos ekonomikos centras“, jo partneriai – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras ir Rokiškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras. Projektas atrinktas konkurso būdu (kvietimas teikti paraiškas buvo paskelbtas 2014 m. vasario 12 d. VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūros – kvietimo Nr. NOR-LT11-SAM-K-01).

Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – JPSPP) modelį Lietuvoje, kurio pagrindinė funkcija – per paslaugų teikimo protokolus apjungti į vieningą tinklą jau egzistuojančius sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus ir gerinant jų bendradarbiavimą teikti efektyvesnes jaunimui pritaikytas sveikatos priežiūros paslaugas taip užtikrinant sveikatos netolygumų mažinimą.

Projekto esmę sudaro kompleksinio adaptyvaus JPSPP modelio sukūrimas, validavimas, adaptavimas ir įdiegimas bandomojoje Rokiškio savivaldybėje bei vėliau JPSPP modelius diegiančių savivaldybių konsultavimas.

Sukurtas modelis prisidės prie jaunimo sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo, mirtingumo mažinimo, sveikatos netolygumų mažinimo ir socialinės bei ekonominės gerovės didinimo Lietuvoje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-30