Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Skirtas finansavimas projektams pagal priemonę „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“

2015 m. sausio 12 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-24 „Dėl finansavimo skyrimo 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 ,,Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonės „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ projektams“ (toliau – Įsakymas) skirtas finansavimas priemonės projektams įgyvendinti:

1. Projekto kodas: NOR-LT11-SAM-01-K-02-003

Projekto pavadinimas: Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Šalčininkų rajono, Vilniaus rajono ir Vilniaus miesto savivaldybių mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas

Projekto vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras‬

Paramos lėšos: 246 576,47 Eur (851 379,22 Lt)

2. Projekto kodas: NOR-LT11-SAM-01-K-02-014

Projekto pavadinimas: Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas Marijampolės savivaldybėje

Projekto vykdytojas: Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras‬‬

Paramos lėšos: 215 638,93 Eur (744 558,09 Lt)

3. Projekto kodas: NOR-LT11-SAM-01-K-02-004

Projekto pavadinimas: Pasvalio ir Biržų rajonų savivaldybių mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas

Projekto vykdytojas: Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras‬‬‬

Paramos lėšos: 245 988,60 Eur (849 349,44 Lt)

4. Projekto kodas: NOR-LT11-SAM-01-K-02-008

Projekto pavadinimas: Visuomenės sveikatos biuro kabinetų steigimas ir gerinimas Jonavos švietimo įstaigose‬

Projekto vykdytojas: Jonavos rajono savivaldybės administracija

Paramos lėšos: 249 925,81 Eur (862 943,84 Lt)

Įsakymu taip pat patvirtintas ir sudarytas rezervinis projektų sąrašas bei nustatyta, kad ankščiau nurodytiems projektų vykdytojams atsisakius skiriamų lėšų ir (arba) skyrus papildomą finansavimą priemonei „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“, programos lėšos atskiru Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu gali būti skiriamos į rezervinį projektų sąrašą įtrauktiems projektams.

Priemonės tikslas – pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bendrojo ugdymo mokyklose ar profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas ir įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas.

SVARBU. Išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžia – tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos tokios išlaidos, kurios bus patirtos ir apmokėtos nuo Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimo dėl paramos ir bendrojo finansavimo lėšų projektui skyrimo įsigaliojimo dienos, o ne nuo projekto įgyvendinimo sutarties įsigaliojimo dienos. Daugiau informacijos čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26