Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Skirtas finansavimas Higienos instituto pateiktai paraiškai dėl Programos Dvišalio bendradarbiavimo fondo veiklos vykdymo

Sveikatos apsaugos ministerija, įgyvendindama 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 ,,Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos” (toliau – Programa), skyrė finansavimą Programos Dvišalio bendradarbiavimo fondo B priemonės veiklos vykdymui pagal Higienos instituto pateiktą paraišką DF-B-01 dėl vizito į Oslą (Norvegiją) 2014 m. spalio 21–24 d. organizavimo. Tai pirmoji Programos Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis finansuojama veikla.

Vizito metu bus susipažinta su Norvegijos patirtimi vaikų sveikatos stebėsenos srityje ir įvertintas jos pritaikymas įgyvendinant Programos projektą „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos politikos formavimui sukūrimas ir įgyvendinimas“.

Higienos instituto bei Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai susitikimuose su Norvegijos visuomenės sveikatos instituto, Norvegijos sveikatos direktorato ir NOVA tyrimų instituto atstovais pasidalins patirtimi apie vaikų sveikatos stebėseną: aptars Norvegijoje vykdomus vaikų profilaktinius sveikatos patikrinimus, tvarką, atlikimo dažnį, jų metu pildomas ataskaitines formas. Susitikimų metu taip pat bus aptartas informacijos apie vaikų sveikatą turinys bei šios informacijos naudojimas vietiniu, regioniniu ir valstybiniu lygmeniu.

Taip pat vizito metu bus užmegzti kontaktai su partneriais iš Norvegijos, turinčiais patirties kitose aktualiose Programos projektų įgyvendinimo srityse (jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų, sveikatos netolygumų mažinimo), bei bus aptartas galimas bendradarbiavimas įgyvendinant Programos Dvišalio bendradarbiavimo fondo veiklas.

Paraiškos pagal Programos Dvišalio bendradarbiavimo fondo B priemonę gali būti teikiamos iki 2017 m. kovo 1 d. Teikti paraiškas pagal šį Dvišalio bendradarbiavimo fondo kvietimą gali tik projektų vykdytojai, su kuriais yra sudarytos projektų įgyvendinimo sutartys. Projekto vykdytojas Dvišalio bendradarbiavimo fondo veiklas gali vykdyti kartu su projekto partneriais.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26