Projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Šalčininkų raj., Vilniaus raj. ir Vilniaus miesto savivaldybių mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ pristatymas

2015 m. balandžio 27-29 d. įvyko projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Šalčininkų raj., Vilniaus raj. ir Vilniaus miesto savivaldybių mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ pristatymo renginai. Renginių metu Šalčininkų raj., Vilniaus raj. ir Vilniaus miesto savivaldybių ugdymo įstaigų atstovai bei kiti suinteresuotieji asmenys buvo supažindinti su pradedamu įgyvendinti 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ projektu „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Šalčininkų raj., Vilniaus raj. ir Vilniaus miesto savivaldybių mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ (toliau – Projektas). Renginių dalyviai buvo supažindinti su Projekto tikslu, uždaviniais, numatytomis įgyvendinti veiklomis, terminais, laukiamais rezultatais.

Įgyvendinus Projektą pagerės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas / prieinamumas Šalčininkų raj., Vilniaus raj. ir Vilniaus m. sav. ugdymo įstaigose, bus sudarytos tinkamos sąlygos sveikatos priežiūros specialistų darbui jose, padidės sveikatos priežiūros paslaugų gavėjų skaičius. Visa tai prisidės prie sveikos aplinkos ugdymo įstaigose bei savivaldybėse kūrimo, puoselėjimo, geresnės vaikų, jaunuolių, tėvų, mokytojų fizinės / psichinės sveikatos, sveikesnio gyvenimo būdo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-30