Patvirtintos priemonės „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ gairės pareiškėjams

2014 m. birželio 20 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. V-716 „Dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonės „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ gairių pareiškėjams patvirtinimo“.

Planuojama, kad kvietimą teikti paraiškas Centrinė projektų valdymo agentūra paskelbs š.m. birželio 27 d. Kvietimas bus skelbiamas „Informaciniuose pranešimuose“ ir bent viename iš Lietuvos Respublikoje platinamų dienraščių bei interneto svetainėse www.norwaygrants.lt, www.cpva.lt, www.sam.lt.


Patvirtintos gairės pareiškėjams ir jų priedai:

Gairės pareiškėjams

1 priedas. Administracinės atitikties vertinimo metodika

2 priedas. Tinkamumo finansuoti vertinimo metodika

3 priedas. Projekto naudos ir kokybės vertinimo metodika

4 priedas. Projekto paraiškos vertinimo ataskaita

5 priedas. Paraiškos dėl projekto finansavimo specialioji (B) dalis (pildo projekto pareiškėjas)

6 priedas. Programos įgyvendinimo stebėsenos rodiklių matavimo ir skaičiavimo metodika

7 priedas. Vienodo dydžio normos nustatymo metodika

8 priedas. Projekto viešinimo planas (pildo projekto pareiškėjas)

9 priedas. Pagrindinių ir papildomų mokyklos / ikimokyklinio ugdymo įstaigos sveikatos kabineto priemonių sąrašai

10 priedas. Informacija apie kiekvienam mokyklos / ikimokyklinio ugdymo įstaigos sveikatos kabinetui prašomą skirti finansavimą (pildo projekto pareiškėjas)

11 priedas. Informacija apie visiems mokyklų / ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetams prašomą skirti finansavimą (pildo projekto pareiškėjas)

Paraiškos skirti projektui paramą pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ar Norvegijos finansinius mechanizmus ir bendrojo finansavimo lėšas bendroji (A) dalis (pildo projekto pareiškėjas) ir jos pildymo instrukcija pateikta Centrinės projektų valdymo agentūros interneto svetainėje: http://www.cpva.lt/lt/dokumentai/projektu-dokumentai.html


Daugiau informacijos Jums suteiks:

• Tarptautinių projektų valdymo skyriaus vedėja Virginija Ambrazevičienė, el. p. virginija.ambrazeviciene@sam.lt tel. (8 5) 260 47 19

• Tarptautinių projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Indrė Laurinčiukaitė, el. p. indre.laurinciukaite@sam.lt, tel. (8 5) 205 36 22

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-30