Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Pasirašyta projekto „Sveikesnis ir saugesnis Biržų jaunimo gyvenimas!“ įgyvendinimo sutartis

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad 2015 m. rugsėjo 9 d. pasirašyta projekto „Sveikesnis ir saugesnis Biržų jaunimo gyvenimas!“ įgyvendinimo sutartis.

Projekto kodas – NOR-LT11-SAM-01-K-03-008

Projekto vykdytojas – Biržų rajono savivaldybės administracija

Projekto partneriai – Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Jaunimo asociacija "COFA", Hogskolen I Bergen (Norvegija)

Projekto įgyvendinimui numatoma skirti 85 573,40 Eur

Projekto tikslas – jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – JPSPP) prieinamumo gerinimas ir plėtra Biržų rajono savivaldybėje, padedant sveikatos sistemos ir kitų sektorių specialistams ir jaunimui geriau orientuotis teikiamų paslaugų įvairovėje. Projekto įgyvendinimo metu bus įdiegtas JPSPP teikimo modelis, atitinkantis Biržų rajono savivaldybės jaunimo poreikius, sudarytas iš 4 algoritmų.  Įdiegtas JPSPP modelis padės spręsti problemas tiek asmeninio (tiesioginio) kontakto su jaunuoliu, kuriam reikia pagalbos, atveju (gydymas, stebėsena, prevencija), tiek netiesioginio kontakto atvejais, kai Biržų rajono jaunimo sveikatos problemos bus sprendžiamos sistemingai, t. y. organizaciniu, finansiniu, teisiniu ir politiniu aspektais.

Projekto įgyvendinimo metu Biržų rajono savivaldybėje diegiant JPSPP teikimo modelį bus:

  • Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patalpose įrengtas JPSPP koordinacinis centras, kuriame dirbs JPSPP koordinatorius, kuris koordinuos jaunimui skirtų sveikatos priežiūros (sveikatos stiprinimo, prevencijos, gydymo, konsultavimo ir stebėsenos) paslaugų teikimą Biržų rajono savivaldybęje, vykdys individualią atvejo vadybą bei psichologas;
  • administruojamas Jaunimo sveikatos interneto portalas savivaldybės lygmeniu, t. y. bus rengiama, atnaujinama, publikuojama naujausia patikima, ekspertų parengta skirtingoms tikslinėms auditorijoms (specialistams ir jaunimui) pritaikyta informacija sveikatos stiprinimo klausimais;
  • adaptuoti ir pradėti taikyti algoritmai visose 4-iose prioritetinėse JPSPP teikimo srityse (psichikos sveikatos stiprinimo, traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos, lytinės ir reprodukcinės sveikatos gerinimo, sveikos mitybos skatinimo / su mityba susijusių ligų prevencijos ir fizinio aktyvumo skatinimo);
  • suorganizuoti įvairūs su sveikata / sveika gyvensena susiję renginiai jaunimui,
  • suorganizuoti mokymai į JPSPP modelį patenkančių institucijų atstovams komandinio darbo tematika, sprendžiant su jaunimu susijusias problemas;
  • organizuojamas tėvų švietimas paauglių lytiškumo klausimais;
  • įrengta treniruoklių aikštelė.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26