Pasirašyta projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Šalčininkų raj., Vilniaus raj. ir Vilniaus miesto savivaldybių mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ įgyvendinimo sutartis

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad 2015 m. vasario 18 d. pasirašyta projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Šalčininkų raj., Vilniaus raj. ir Vilniaus miesto savivaldybių mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ įgyvendinimo sutartis.

Projekto kodas – NOR-LT11-SAM-01-K-02-003

Projekto vykdytojas – Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Projekto įgyvendinimui numatoma skirti 246 576,47 Eur

Įgyvendinus projektą pagerės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas / prieinamumas Šalčininkų raj., Vilniaus raj. ir Vilniaus m. sav. ugdymo įstaigose, bus sudarytos tinkamos sąlygos sveikatos priežiūros specialistų darbui jose, padidės sveikatos priežiūros paslaugų gavėjų skaičius. Visa tai prisidės prie sveikos aplinkos ugdymo įstaigose bei savivaldybėse kūrimo, puoselėjimo, geresnės vaikų, jaunuolių, tėvų, mokytojų fizinės / psichinės sveikatos, sveikesnio gyvenimo būdo.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-30