Pasirašyta projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio įdiegimas Vilniaus miesto savivaldybėje“ įgyvendinimo sutartis

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad 2015 m. rugsėjo 7 d. pasirašyta projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio įdiegimas Vilniaus miesto savivaldybėje“ įgyvendinimo sutartis.

Projekto kodas – NOR-LT11-SAM-01-K-03-010

Projekto vykdytojas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Projekto partneriai – Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Viešoji įstaiga Antakalnio poliklinika, Lietuvos medicijos studentų asociacija (LiMSA), University Hospital of North Norway

Projekto įgyvendinimui numatoma skirti 79 359,23 Eur

Projekto įgyvendinimo metu Vilniaus miesto savivaldybėje diegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – JPSPP) teikimo modelį bus:

  • Antakalnio poliklinikos patalpose įrengtas JPSPP koordinacinis centras, kuriame dirbs JPSPP koordinatorius, kuris koordinuos jaunimui skirtų sveikatos priežiūros (sveikatos stiprinimo, prevencijos, gydymo, konsultavimo ir stebėsenos) paslaugų teikimą Vilniaus miesto savivaldybęje, vykdys individualią atvejo vadybą;
  • administruojamas Jaunimo sveikatos interneto portalas savivaldybės lygmeniu, t. y. bus rengiama, atnaujinama, publikuojama naujausia patikima, ekspertų parengta skirtingoms tikslinėms auditorijoms (specialistams ir jaunimui) pritaikyta informacija sveikatos stiprinimo klausimais;
  • adaptuoti ir pradėti taikyti algoritmai visose 4-iose prioritetinėse JPSPP teikimo srityse (psichikos sveikatos stiprinimo, traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos, lytinės ir reprodukcinės sveikatos gerinimo, sveikos mitybos skatinimo / su mityba susijusių ligų prevencijos ir fizinio aktyvumo skatinimo);
  • sukurtos ir pradėtos taikyti unikalios Lietuvoje analogų neturinčios mokomosios programos, pagrįstos kognityvinės-elgesio terapijos principais (programos bus kuriamos šios srities ekspertų iš Lietuvos ir Norvegijos). Šios Jaunimo sveikatos portale planuojamos patalpinti programos bus skirtos savižudybių prevencijai, psichoaktyvių medžiagų vartojimo neigiamo poveikio sveikatai mažinimui, kompleksiniam paauglių švietimui apie lytiškai plintančias ligas ir ankstyvo nėštumo prevenciją, mitybos reguliavimui ir fizinio aktyvumo skatinimui. Šiomis programomis savarankiškai nemokamai galės naudotis jaunimas bei specialistai;
  • suorganizuoti mokymai JPSPP teikėjams – mokymai ne tik pakels paslaugas teikiančių specialistų kvalifikaciją ir kompetenciją, bet ir prisidės prie skirtingų šalies sektorių specialistų bendradarbiavimo sprendžiant jaunimo sveikatos problemas didinimo.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-30