Pasirašyta projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio diegimas Klaipėdos miesto savivaldybėje“ įgyvendinimo sutartis

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad 2015 m. rugsėjo 4 d. pasirašyta projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio diegimas Klaipėdos miesto savivaldybėje“ įgyvendinimo sutartis.

Projekto kodas – NOR-LT11-SAM-01-K-03-013

Projekto vykdytojas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Projekto partneriai – Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras, Klaipėdos universitetas, Klaipėdos jaunimo sveikatos centras "Bendraamžiai"

Projekto įgyvendinimui numatoma skirti 81 490,03 Eur

Projekto įgyvendinimo metu Klaipėdos miesto savivaldybėje diegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – JPSPP) teikimo modelį bus:

 • įrengtas JPSPP koordinacinis centras;
 • adaptuoti ir pradėti taikyti algoritmai visose 4-iose prioritetinėse JPSPP teikimo srityse (psichikos sveikatos stiprinimo, traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos, lytinės ir reprodukcinės sveikatos gerinimo, sveikos mitybos skatinimo / su mityba susijusių ligų prevencijos ir fizinio aktyvumo skatinimo);
 • savivaldybės poreikiams pritaikytas ir administruojamas Jaunimo sveikatos interneto portalas, t. y. bus rengiama, atnaujinama, publikuojama naujausia patikima, ekspertų parengta skirtingoms tikslinėms auditorijoms (specialistams ir jaunimui) pritaikyta informacija sveikatos stiprinimo klausimais;
 • sukurta Jaunimo sveikatos interneto portalo mobili programėlė (aplikacija);
 • teikiamos e-konsultacijos per Jaunimo sveikatos interneto portalą;
 • suorganizuoti adaptuotų algoritmų, adaptuoto Jaunimo sveikatos interneto portalo ir sukurtos mobilios programėlės pristatymo renginiai;
 • suorganizuoti mokymai JPSPP teikėjams (pirmos, antros linijos specialistams);
 • suorganizuoti tėvų mokymai paauglių lytiškumo ugdymo klausimais;
 • suorganizuoti jaunimo sveikatą stiprinantys užsiėmimai savivaldybėje, pasitelkiant tarpžinybinį bendradarbiavimą;
 • paruošti visuomenės sveikatos mokymo savanoriai;
 • sukurtos nemokamos interneto prieigos, per kurias bus galima prisijungti prie Jaunimo sveikatos portalo;
 • įrengti nemokami treniruokliai viešai prieinamose vietose.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-30