Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Pasirašyta projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų Elektrėnų savivaldybėje prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“ įgyvendinimo sutartis

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad 2015 m. rugsėjo 3 d. pasirašyta projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų Elektrėnų savivaldybėje prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“ įgyvendinimo sutartis.

Projekto kodas – NOR-LT11-SAM-01-K-03-004

Projekto vykdytojas – Elektrėnų savivaldybės administracija

Projekto partneriai – Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Moksleivių ir jaunimo organizacija "Idėja", TERRAM PACIS (Norvegija)

Projekto įgyvendinimui numatoma skirti 70 140,62 Eur

Projekto tikslas – sukurti ir Elektrėnų savivaldybėje įdiegti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – JPSPP) teikimo modelį, kurio pagrindinė funkcija – per paslaugų teikimo protokolus apjungti į vieningą tinklą jau egzistuojančius sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus ir gerinant jų bendradarbiavimą teikti efektyvesnes jaunimui pritaikytas sveikatos priežiūros paslaugas, taip užtikrinant sveikatos netolygumų mažinimą. Diegiant JPSPP teikimo modelį savivaldybėje bus atsižvelgta į jaunimo poreikius, jaunimo sveikatos problemas, rizikos jaunimo sveikatai veiksnius savivaldybėje, siekiama, kad modelis apimtų kuo didesnę jaunimo dalį bei siekiama, kad JPSPP būtų teikiamos priimtina forma saugioje, jaunimo poreikius atitinkančioje patrauklioje aplinkoje.

Įgyvendinant projektą bus:

  • įkurtas JPSPP koordinacinis centras;
  • įvesta ir palaikoma JPSPP koordinacinės ir atvejo vadybos funkcija;
  • administruojamas savivaldybės lygmens Jaunimo sveikatos interneto portalas;
  • adaptuoti ir taikomi algoritmai visose keturiose prioritetinėse srityse;
  • vykdomos kitos projekto aprašyme numatytos veiklos.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26