Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Pasidalinta jaunimo sveikatos gerinimo savivaldybėse inciatyvomis

Sveikatos apsaugos ministerija, įgyvendindama 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ (toliau – Programa), 2017 m. sausio 19 d. organizavo konferenciją „Jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugos: patirtis ir perspektyvos“ (Konferencijos akimirkos (nuotraukos).

Konferencijos metu pristatyta:

  • Programos iniciatyvos, skirtos gerinti vaikų ir jaunimo sveikatą, Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio diegimo 12 savivaldybėse rezultatai, Programos dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos,

  • Norvegijos tarpsektorinio bendradarbiavimo jaunimo sveikatos, saugumo ir gerovės labui patirtis,

  • Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų modelis ir jo instrumentai (kuriais gali naudotis visos Lietuvos savivaldybės, organizuodamos kompleksinių paslaugų jaunimui teikimą),

  • Jaunimo sveikatos interneto portalas www.sveikatostinklas.lt,

  • atlikto reprezentatyvaus Lietuvos jaunimo nuomonės tyrimo rezultatai, kurie parodė, kaip jaunimas vertina savo fizinę ir emocinę sveikatą, su kuriais rizikos veiksniais dažniausiai susiduria, koks yra sveikatos priežiūros paslaugų poreikis, kokias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų charakteristikas ir kokius paslaugų teikimo kriterijus aukščiausiai vertina, kokiais specialistais ir informacijos apie sveikatą šaltiniais labiausiai pasitiki.

Konferencijoje taip pat pasidalinta gerąja Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio diegimo savivaldybėse patirtimi bei aptarti aktualūs jaunimo sveikatos problemų sprendimo klausimai, JPSPP plėtros ir bendradarbiavimo perspektyvos.


Konferencijos metu skaityti pranešimai:

Norvegijos parama jaunimo sveikatai ir gerovei. Lietuvos – Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo fondo panaudojimo galimybės

Tarpsektorinio bendradarbiavimo jaunimo sveikatos labui patirtis Norvegijoje. Įspūdžiai iš vizito į Norvegiją

Bendradarbiavimas su policija jaunimo sveikatos ir gerovės labui. Norvegijos Majorstuen Policijos stoties darbo su jaunimu patirtis

Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) plėtra. 10 žingsnių savivaldybėms, norinčioms įdiegti JPSPP modelį

Jaunimo sveikatos portalas

Jaunimo sveikatos portretas ir sveikatos gerinimo galimybės (atlikto reprezentatyvaus jaunimo nuomonės tyrimo rezultatų pristatymas)

JPSPP modelio diegimo savivaldybėse patirtis:
Biržų raj., Elektrėnų raj., Jonavos raj., Klaipėdos m., Klaipėdos raj., Pasvalio raj., Plungės raj., Rokiškio raj., Šakių raj., Ukmergės raj., Varėnos raj., Vilniaus m.

 


 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26