Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Lietuvoje kuriama vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema

Higienos instituto duomenimis, 2010–2014 m. ėmė sparčiai daugėti sergančių 0–17 m. amžiaus vaikų. Per metus vienam vaikui vidutiniškai registruojami daugiau nei trys susirgimai (2014 m. iš viso užregistruoti net 1 963 525 susirgimai). Vaikai, sudarantys 20 proc. visų šalies gyventojų, yra pažeidžiamiausia visuomenės dalis, todėl jų sveikatai reikia skirti ypač daug dėmesio.

Šaltinis: Susirgimų skaičius 1000-iui vaikų, Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, 2014 m.

Tinkama sveikatos stebėsena yra viena iš esminių geros sveikatos sistemos sudedamųjų dalių. Šiuo metu Higienos institutas įgyvendina 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ finansuojamą projektą „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas“.

„Įgyvendindami projektą siekiame sukurti nacionalinę Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą, kuri leistų sistemingai stebėti vaikų sveikatą, įvertinti jų sveikatos sutrikimų kiekį ir pobūdį, nustatyti rizikos grupes bei pokyčių tendencijas. Taip pat – planuoti tinkamas sveikatos sutrikimų prevencijos priemones, įvertinti jų rezultatus ir poveikį, užtikrinti kryptingą bei efektyvų vaikų ir jaunimo sveikatos politikos formavimą tiek visoje šalyje, tiek atskirose savivaldybėse“, – sako Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus vadovas Šarūnas Alasauskas.

Įgyvendinus projektą bus užtikrintas Vaiko sveikatos pažymėjimo perdavimas bendrojo ugdymo įstaigoms elektroniniu būdu, todėl jose dirbantiems visuomenės sveikatos priežiūros specialistams nebereikės rankiniu būdu pakartotinai vesti popierinėje formoje esančios informacijos. Taigi, palengvės specialistų darbas ir bus sutaupyta laiko efektyvesnei vaikų sveikatos priežiūrai bendrojo ugdymo įstaigose užtikrinti, gydytojų rekomendacijoms įgyvendinti. Pasak Š. Alasausko, vaikystė – pirmasis gyvenimo puslapis: ką į jį įrašysi, skaitysi visą gyvenimą.

Įgyvendinant projektą bendrojo ugdymo įstaigose dirbantys visuomenės sveikatos priežiūros specialistai bus aprūpinti ne tik šiuolaikiniu analizės įrankiu, bet ir darbui reikalinga kompiuterine įranga.

2015 m. lapkričio 5 dieną įvyko Higienos instituto organizuota konferencija „Vaikų sveikatos stebėsenos aktualijos“, kurios metu buvo pristatyti svarbiausi vaikų sveikatos priežiūros bei stebėsenos aspektai ir planuojamos diegti Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos galimybės. Į konferenciją aptarti sukurto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos modelio atvyko specialistai iš visuomenės sveikatos biurų, Sveikatos apsaugos ministerijos, taip pat savivaldybių gydytojai ir kiti su sveikatos stebėsena susiję specialistai. Š. Alasausko teigimu, remiantis informacinėje sistemoje sukaupta statistine informacija, ją analizuojant bei interpretuojant, bus galima numatyti tinkamas sveikatos sutrikimų prevencijos priemones. Moksliniais įrodymais pagrįsta, kad taikant tinkamas prevencijos priemones galima sumažinti sergamumą, šitaip sumažinant ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tiesiogines bei netiesiogines išlaidas.

Projektą numatoma įgyvendinti iki 2016 m. pabaigos.

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26