Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Kvietimas teikti paraiškas 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 ,,Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ Dvišalio bendradarbiavimo fondo veikloms vykdyti

Sveikatos apsaugos ministerija kviečia teikti paraiškas 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 ,,Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ (toliau – Programa) Dvišalio bendradarbiavimo fondo (toliau – Dvišalis fondas) ,,A“ priemonės finansavimui gauti.

Dvišalio fondo ,,A“ priemonės lėšos skiriamos partnerių iš Norvegijos paieškai, siekiant bendrai įgyvendinti Programos projektus. Dvišalio fondo kvietimas skelbiamas prieš du mėnesius iki pagrindinio kvietimo teikti Programos projekto paraiškas. Dvišalio fondo veiklos gali būti vykdomos iki projekto paraiškų pateikimo.

Teikti paraiškas pagal šį Dvišalio fondo kvietimą gali pareiškėjai, kurie vykdo su sveikatos sritimi susijusią veiklą, yra ne mažiau kaip 1 metus iki šio Dvišalio fondo kvietimo įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ir kurie teiks projekto ,,Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų modelio sukūrimas“ paraiškas. Atkreipiame dėmesį, kad priemonės ,,A“ lėšomis vykdomos veiklos išlaidos kompensuojamos tik pateikus projekto paraišką dėl jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimo.

Kvietimą teikti paraiškas projektui ,,Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų modelio sukūrimas“ numatoma skelbti 2014 m. I ketvirtį.

Dvišalio fondo lėšomis gali būti apmokėta iki 100 procentų tinkamų išlaidų. Maksimali skiriama lėšų suma yra 17 264 litai. Visa šiam kvietimui numatyta Dvišalio fondo lėšų suma yra 24 000 litų.


Dvišalio fondo dokumentus galite atsisiųsti paspaudę žemiau esančias nuorodas:

Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos aprašas

Priedas Nr. 1 – Paraiškos forma

Priedas Nr. 2 – Paraiškos vertinimo lentelė

Priedas Nr. 3 – Veiklos ataskaita

Priedas Nr. 4 – Išlaidų sąrašas

Priedas Nr. 5 – Prašymas kompensuoti komandiruotės išlaidas

Priedas Nr. 6 – Sutarties forma

Dvišalio fondo dokumentai anglų kalba


Pareiškėjas, teikdamas paraišką Dvišaliam fondui, turi pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią, kad:

  • jam nėra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, jis nėra likviduojamas;
  • nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pareiškėjo ar jo darbuotojų ūkinės komercinės veiklos;
  • yra įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
  • paraiškoje arba jos prieduose pateikta informacija yra teisinga;
  • nėra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl pareiškėjo kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš ES ar kitos tarptautinės paramos arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pažeidimo;
  • pareiškėjas kompetentingoms institucijoms yra grąžinęs visas grąžintinas ES ar kitos tarptautinės paramos arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšas, jei tokių yra.

Užpildyta ir pasirašyta Dvišalio fondo paraiška iki 2014 m. vasario 7 d. 15.00 val. pateikiama (registruotu paštu, per pasiuntinį ar pristatant) adresu: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Tarptautinių projektų valdymo skyrius (421 kab.), Vilniaus g. 33 , LT-01506 Vilnius

Ant voko turi būti užrašyta ,,2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 ,,Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ Dvišalio bendradarbiavimo fondo paraiška“, taip pat turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

Teikiant paraišką paraiškos skenuotą kopiją prašome atsiųsti el. paštu norwaygrants@sam.lt.

Daugiau informacijos Jums suteiks Tarptautinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Indrė Laurinčiukaitė (tel. 205 3622, el. p. indre.laurinciukaite@sam.lt)

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26