Įkvepianti Lietuvos ir Norvegijos partnerystė - kai bendri tikslai suvienija

Kiekviena šalis yra unikali ir turi ieškoti savo kelių ir sprendimų jautriais visuomenės sveikatos klausimais, tačiau verta pasimokyti iš geriausių ir pažangiausių pavyzdžių. Tad gręžiamės į didelę patirtį turinčią ir dosniai ja besidalijančią Norvegiją.

Šiemet atstovai iš Pasvalio, Plungės, Alytaus savivaldybių, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Higienos instituto vyko į įvairias Norvegijos vietoves, siekdami iš arčiau susipažinti su jaunimui teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų organizavimu, vaikų sveikatos stebėsenos pavyzdžiais bei patirtimi sveikatos netolygumų stebėsenos ir mažinimo srityje ir susirasti partnerių. Vizitai buvo finansuoti 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis.

Už bendradarbiavimą ir santykių su Lietuva plėtrą – padėkos raštas Drangedalo savivaldybei

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos ir Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro atstovai vizito į Drangedalą metu turėjo galimybę susipažinti su jaunimui teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų organizavimu Norvegijoje, taikomomis prevencinėmis priemonėmis, tarpžinybinio bendradarbiavimo pavyzdžiais. Vizito dalyviai susitiko su Drangedalo politikais ir už sveikatos priežiūrą atsakingais savivaldybės atstovais, apsilankė įstaigose, teikiančiose sveikatos priežiūros paslaugas, vyko diskusijos vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros klausimais, aptartos sveikatos priežiūros problemos, pasidalinta gerąja patirtimi.

Vizito metu Pasvalio delegacija susitiko su Lietuvos garbės konsulu Telemarko grafystėje dr. Carl Tom Carlsten, kuris pasidžiaugė, kad plėtojami ryšiai su Lietuva ir planuojami įgyvendinti bendri projektai. Garbės konsulas įteikė Drangedalo savivaldybei padėkos raštą už bendradarbiavimą ir santykių su Lietuva ir Pasvalio rajono savivaldybe plėtrą.

Daugiau apie vizitą skaitykite čia

Paaugliai mokykloje jaučiasi kaip namie

Plungės rajono savivaldybės atstovai taip pat lankėsi Norvegijoje ir susitiko su Bjerkreimo savivaldybės bei kitų institucijų, turinčių patirties jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje, atstovais. Susitikimai bei diskusijos vyko Bjerkreimo, Egersundo, Time (Bryne) savivaldybėse, Sveikatos bei Psichikos sveikatos centruose, šeimos klinikoje, sporto komplekse, Vikesos mokykloje.

„Į akis krito tai, kad mokykloje vaikai jaučiasi lygūs su mokytojais ir saugūs kaip namie. Daug dėmesio skiriama užklasinei veiklai, o ypač – fiziniam aktyvumui. Tai suprantama kaip vientiso mokymosi proceso dalis, o mokiniams sudarytos visos sąlygos aktyviai ir sveikai gyventi, judėti, – įspūdžiais apie Norvegijos paauglių priežiūros specifiką dalijosi Plungės rajono savivaldybės gydytoja Oresta Gerulskienė. – Mokiniams 8 klasėje vykdomos švietimo apie užkrečiamąsias ligas, lytinę sveikatą ir lytinę orientaciją, psichinę sveikatą, mitybą, rūkymą programos; devintokams vedamos seksualinio švietimo, psichinės sveikatos ir savo kūno suvokimo pamokos. Mokykloje dirbanti sveikatos specialistė vaikui pasiekiama visada: ją galima rasti net telefonu po darbo valandų, ji tiesiog yra Vikesos mokyklos vaikų draugė, patarėja.“

Nuolatinio bendravimo su jaunuoliais, sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimo svarba buvo akcentuota ir susitikimo su Psichikos sveikatos centro atstovais metu.

Vizito dalyviai taip pat buvo supažindinti su tarpinstitucinio bendradarbiavimo pavyzdžiu: Norvegijoje veikiančiuose Sveikatos centruose paslaugas paaugliams teikia centro slaugytojos, akušerė, fizioterapeutas, prireikus – psichologas, socialinis pedagogas. Vyksta nuolatinis bendradarbiavimas ir konsultavimasis su šeimos gydytoju, pedagogine psichologine tarnyba, mokyklomis, darželiais, Psichikos sveikatos centru ir t. t.

Daugiau apie vizitą skaitykite čia

Sveikatos ir socialinės apsaugos sričių specialistų bendradarbiavimo nauda

Alytaus miesto savivaldybės, poliklinikos ir visuomenės sveikatos biuro atstovai vizito į Norvegiją metu susitiko su Lyngdal savivaldybės darbuotojais. „Pasimokyti iš norvegų yra ko: jaunimo sveikatos priežiūros problemos, šiandien aktualios mūsų šalyje, Norvegijoje jau senokai išspręstos“, – sako Vilmantas Pajada, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Investicinių projektų skyriaus vyr. specialistas.

„Norvegijoje skiriamas didžiulis dėmesys žmogaus   augimui ir raidai pirmuosius 20 jo gyvenimo metų. Tai gali pasirodyti ilgas laikas, tačiau būtent tiek trunka visavertis pasiruošimas savarankiškam gyvenimui. Todėl socialinės ir sveikatos apsaugos sistemos mūsų šalyje labai glaudžiai susietos, o vietos valdžiai tenka ypač svarbus vaidmuo priimant sprendimus“, – kalbėjo Lyngdal savivaldybės Vaikų ir paauglių sveikatinimo departamento vadovė Karen E. Lind. Ji pažymėjo, kad savivaldybė, atlikdama prevencines vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros paslaugas, taip pat domisi socialiniais raidos aspektais. Dažniausiai tai daroma per valstybės institucijų sukurtus klausimynus, kai vertinant klausimynų duomenis identifikuojamos pagrindinės šios amžiaus grupės problemos, kylančios šeimos, mokyklos ar laisvalaikio aplinkoje. Tokia praktika galėtų būti sėkmingai taikoma ir Lietuvos savivaldybėse. Susitikimų metu buvo aptartos tolesnės sveikatos ir socialinės apsaugos sričių specialistų bendradarbiavimo, partnerystės įgyvendinant projektą galimybės.

Daugiau apie vizitą skaitykite čia

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos kūrimas

2014 m. spalį Higienos instituto atstovai pagal projektą „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas“ .vyko į Norvegiją susipažinti su vaikų sveikatos stebėsenos patirtimi.

Susitikimų su Norvegijos visuomenės sveikatos instituto, Norvegijos sveikatos direktorato, Norvegijos vaikų, jaunimo ir šeimos reikalų direktorato ir NOVA tyrimų instituto atstovais metu buvo pasidalinta patirtimi: aptarta Norvegijoje vykdomų vaikų profilaktinių sveikatos tikrinimų tvarka, atlikimo dažnis, jų metu pildomos ataskaitinės informacijos apie vaikų sveikatą turinys, rodikliai, jų naudojimas vietiniu, regioniniu ir valstybiniu lygmeniu. Buvo rasti atsakymai į pagrindinius klausimus kuriant nacionalinę vaikų sveikatos stebėsenos sistemą Lietuvoje.

Užmegzti kontaktai ir geranoriškas sutikimas toliau bendradarbiauti sudarė sąlygas konsultuotis su Norvegijos specialistais ne tik vaikų sveikatos stebėsenos srityje, bet ir vykdant kitų visuomenės grupių sveikatos stebėseną.

Daugiau apie vizitą skaitykite čia

Norvegija dalinosi patirtimi nustatant ir mažinant sveikatos netolygumus

Įgyvendindami projektą „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Higienos instituto atstovai vyko į Lilehameryje surengtą Norvegijos sveikų miestų tinklo konferenciją. „Dalyvavimas konferencijoje buvo naudingas tuo, kad leido iš arčiau susipažinti, kaip bendruomenės Norvegijoje įsijungia į įvairias sveikatinimo veiklas, kaip tie procesai yra organizuojami, kokia patirtis gali būti pritaikoma sprendžiant sveikatos netolygumų problemą regioniniu lygmeniu, – pasakojo Mindaugas Stankūnas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos vadybos katedros profesorius, – Osle įvyko susitikimas su Norvegijos visuomenės sveikatos instituto, NOVA tyrimų centro atstovais. Daugiausiai domėjomės Norvegijos patirtimi organizuojant ir vykdant sveikatos bei sveikatos netolygumų stebėseną. Įgyta patirtis naudinga kuriant sveikatos netolygumų mažinimo rekomendacijas.“

Daugiau apie vizitą skaitykite čia

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-30