Geros gyventojų sveikatos prielaida - sveikatos netolygumų mažinimas

Dar 1998 m. Pasaulio sveikatos organizacijos dokumente „Veronos iniciatyva“ buvo teigiama, kad siekiant socialinės ir ekonominės gerovės augimo būtina investuoti į gyventojų sveikatą. Tačiau tai neturėtų būti tik beatodairiškas išlaidų  sveikatos priežiūrai didinimas, kuris, beje, negarantuoja geros gyventojų sveikatos. Viena iš svarbiausių geros sveikatos prielaidų yra sveikatos netolygumų, atsirandančių dėl socialinių, ekonominių ar kitų išvengiamų priežasčių, mažinimas.

Lietuva išsiskiria iš kitų Europos Sąjungos šalių akivaizdžiais sveikatos netolygumais tarp kaimo ir miesto žmonių, skirtingą išsilavinimą, šeiminę, ekonominę padėtį turinčių ir kitų gyventojų grupių. Pavyzdžiui, kaimo gyventojų standartizuotas mirtingumo rodiklis 2004–2013 m. vidutiniškai buvo 22,4 proc. didesnis už miesto gyventojų rodiklį, o 2013 m. miesto gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė buvo 2,7 metų ilgesnė nei kaimo gyventojų. Šie netolygumai yra nulemti daugelio priežasčių – skirtingo miesto ir kaimo gyventojų išsilavinimo, ekonominės padėties, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo.

„Tikimasi, kad sveikatos netolygumų problemą padės spręsti 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ projekto „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“ įgyvendinimo metu pasiekti rezultatai“, – sako Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Mindaugas Stankūnas.

Įgyvendinant minėtą projektą siekiama trijų tikslų:
1. Sukurti unifikuotą sveikatos netolygumų stebėsenos sistemą, kuri leis savivaldybių lygmeniu įvertinti gyventojų sveikatos būklės skirtumus ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo netolygumus.
2. Parengti rekomendacijas siekiant mažinti sveikatos netolygumus. Įgyvendinant projektą bus paruoštos rekomendacijos, kaip kontroliuoti svarbiausių veiksnių, kurie labiausiai susiję su sveikatos netolygumų egzistavimu, paplitimą.
3. Sustiprinti savivaldybių visuomenės sveikatos biurų bei nacionalinio ir savivaldybių lygmens darbuotojų kompetencijas sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo srityje. Įgyvendinant projektą bus suorganizuoti mokymai tikslinėms grupėms, kuriuose bus aptariamos šios sveikatos problemos radimosi priežastys, jų stebėsenos bei mažinimo metodai.

Siekdami projekto tikslų bendradarbiauja Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus ir Klaipėdos universitetai bei Higienos institutas. Projektas prisidės prie Lietuvos sveikatos programos 2014–2025 m. numatyto strateginio tikslo – sveikatos netolygumų mažinimo – įgyvendinimo.

Projekto veiklas planuojama įgyvendinti iki 2017 m. sausio mėnesio.

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-30