Galimi pareiškėjai dalyvavo informaciniame seminare

Gegužės 27 d. Vilniuje įvyko VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros organizuojamas informacinis seminaras pareiškėjams tema „2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonė „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“.


Informacinio seminaro pareiškėjams metu skaityti pranešimai:

Bendra informacija apie kvietimą teikti paraiškas Tinkami pareiškėjai ir partneriai Reikalavimai projektui Paraiškų vertinimo ir atrankos procesas

Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio pristatymas

Paraiškų pildymas

Projekto viešinimas

Tinkamos projekto išlaidos. Projekto biudžeto pildymas

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-30