Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Apjungti kvietimai teikti paraiškas pagal priemonę „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas

Sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad atsižvelgiant į didelį pareiškėjų susidomėjimą 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemone „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ (toliau – Priemonė) ir pirmojo kvietimo metu gautą didelį itin kokybiškai parengtų paraiškų skaičių, buvo kreiptasi į Finansinių mechanizmų valdybą bei gautas pritarimas dėl šių kvietimų apjungimo.

Kvietimų apjungimas leis efektyviai panaudoti Programos lėšas laiko ir žmogiškųjų resursų atžvilgiu: bus išvengta tų pačių paraiškų pakartotino teikimo, vertinimo, projektų atrankos ir finansavimo skyrimo procedūrų organizavimo. Akivaizdu, kad didžioji dalis per pirmąjį kvietimą pateiktų kokybiškai parengtų, tačiau finansavimo negavusių paraiškų, būtų pakartotinai teikiamos ir antrojo kvietimo metu. Kvietimų apjungimas taip pat pagreitins Priemonei numatytų lėšų įsisavinimą, suteiks galimybę tiesioginiams Priemonės naudos gavėjams (mokyklas ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankantiems vaikams) anksčiau pajausti Priemonės rezultatų naudą.

Antrajam kvietimui numatytomis lėšomis (1 162 358,00 Eur (4 013 389,70 Lt) bus finansuojama dalis pirmojo kvietimo teikti paraiškas metu gautų projektų paraiškų, įtrauktų į rezervinį sąrašą bei surinkusių didžiausią balų skaičių. Šiuo metu yra rengiamas Sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl finansavimo pagal Priemonę skyrimo projektams.

Priemonės tikslas – pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bendrojo ugdymo mokyklose ar profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas ir įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26