2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo finansuojamų visuomenės sveikatos programų operatorių susitikimas Portugalijoje ir gerosios patirties sklaida

2014 m. birželio 2-4 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Tarptautinių projektų valdymo skyriaus vedėja Virginija Ambrazevičienė, Tarptautinių projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Gytė Paltanavičiūtė ir Sveikatos stiprinimo valdybos l. e. p. Asmens ir visuomenės integravimo skyriaus vedėja Audronė Astrauskienė Lisabonoje susitiko su Portugalijos sveikatos apsaugos ministerijos, Portugalijos Centrinės projektų administravimo agentūros, Lisabonos naujojo universiteto Medicinos mokslų fakulteto atstovais bei visuomenės sveikatos specialistais. Portugalai pristatė gerąją savo šalies patirtį, apibrėžiant socialinius veiksnius, lemiančius sveikatos netolygumus šalyje, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas vaikams ir jaunimui bei kuriant jų sveikatos stebėsenos informacines sistemas. Ši patirtis bei užmegzti profesiniai ryšiai su Portugalijos specialistais bus panaudota įgyvendinant 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ projektus Lietuvoje bei tęsiant tolimesnį bendradarbiavimą.

V. Ambrazevičienė ir G. Paltanavičiūtė birželio 5-6 d. Lisabonoje dalyvavo 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo finansuojamų programų „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ operatorių (atsakingų institucijų įgyvendinančių programas) susitikime, kurį organizavo Norvegijos visuomenės sveikatos institutas kartu su Portugalijos sveikatos apsaugos ministerija ir Portugalijos Centrine projektų administravimo agentūra. Susitikime buvo aptarti ne tik 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo paramos periodo sveikatos programų įgyvendinimo skirtingose šalyse rezultatai, pasiekimai ir trukdžiai, bet ir galimi sekančio periodo prioritetai.

2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo finansuojamų programų „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ operatorių susitikimo akimirkos:

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-30