Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Pasirašyta projekto „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“ įgyvendinimo sutartis

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad 2014 m. birželio 16 d. įsigaliojo trišalė projekto „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“ įgyvendinimo sutartis.

Projekto kodas – NOR-LT11-SAM-01-TF-02-001.

Tiesioginio finansavimo projekto vykdytojas – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

Tiesioginio finansavimo projekto partneriai – Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas ir Higienos institutas.

Projekto įgyvendinimui numatoma skirti 2 117 121,78 Lt.

Projekto tikslas – sukurti sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelį, kuris bus parengtas įvertinus tarptautinę ir nacionalinę patirtį sveikatos netolygumų nustatymo, vertinimo ir mažinimo srityje, atlikus teisinių dokumentų (nacionalinio ir regioninio lygmens) analizę, įvertinus žmogiškąjį potencialą ir jo kompetencijas bei parengus su tuo susijusias rekomendacijas ir mokymo programas nacionalinio ir regioninio lygmens darbuotojams. Įgyvendinant projektą itin didelis dėmesys bus skiriamas tarpsektorinio bendradarbiavimo skatinimui, siekiant užtikrinti kompleksišką socialinių-ekonominių netolygumų, ir tuo pačiu – sveikatos netolygumų mažinimą. Taip pat projekto įgyvendinimo metu bus ugdomi administraciniai politikos formavime ir įgyvendinime dalyvaujančių sveikatos ir susijusių sektorių darbuotojų ir visuomenės sveikatos biurų specialistų sveikatos netolygumų nustatymo, vertinimo ir mažinimo gebėjimai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26