Aktualijos. Priemonė „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“

Apie priemonę


Aktualijos


Paskutinė atnaujinimo data: 2016-05-25