Darbo grupės ir komisijos

Triukšmo prevencijos taryba yra kolegiali patariamoji institucija, atskaitinga Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Triukšmo prevencijos taryba dalyvauja įgyvendinant valstybinį triukšmo valdymą, nagrinėja triukšmo prevencijos plėtros klausimus ir teikia pasiūlymus valstybės politiką triukšmo prevencijos srityje įgyvendinančioms valstybės institucijoms.

Ši specialistų komisija nustato ligų sąsajas su dalyvavimu likviduojant Černobylio Atominės Elelktrinės avarija.

Radiologinės pagalbos optimizavimo koordinavimo taryba skirta radiologinės pagalbos optimizavimo koordinavimui Lietuvoje.

Įrašų
puslapyje
Atgal 1 2