Galimybių studijos, analizės, tyrimai ir kt.

Informacija nuolat papildoma. Atsiprašome už nepatogumus.

Sveikatos apsaugos ministerija

2016 metai

  • Visuomenės nuomonės tyrimas (iniciatorius – Sveikatos apsaugos ministerijos Ryšių su visuomene skyrius)

2015 metai

ES paramos vertinimui atlikti tyrimai, studijos ir pan. (iniciatorius – Sveikatos apsaugos ministerijos ES paramos skyrius)

Kardiologinės sveikatos sveikatos priežiūros ir pirminės sveikatos priežiūros (šeimos gydytojų) paslaugų, teikiamų ES struktūrinių fondų lėšomis modernizuotų sveikatos prižiūros įstaigų, kokybės ir prieinamumo tyrimas
 
Mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų sumažėjimo paramą gavusiuose regionuose tyrimas
 
Lietuvoje teikiamų onkologijos paslaugų infrastruktūros tyrimas
 
Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų optimizavimo galimybių studija
 
Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų traumas patyrusiems pacientams, optimizavimo galimybių studija
 
Sveikatos sistemos pertvarkos poveikio 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinei paramai vertinimas
 
Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos tinkamumo ir efektyvumo vertinimas
 
Sveikatos sektoriaus prioritetų 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo laikotarpiu strateginis vertinimas
 
Sveikatos sektoriaus prioritetų 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo laikotarpiu strateginis vertinimo 1 priedas
 
Sveikatos sektoriaus prioritetų 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo laikotarpiu strateginis vertinimas 2 priedas
 
Konsultavimo paslaugos dėl pacientų pasitenkinimo sveikatos priežiūros paslaugomis ES struktūrinę paramą gavusiose įstaigose tyrimo metodikos parengimo kontrolei ataskaita (tyrimo metodologija, įgyvendinimo gairės)
 
Pacientų pasitenkinimo sveikatos priežiūros paslaugomis ES struktūrinę paramą gavusiose įstaigose tyrimo metodikos priedai (klausimynai)
 
LR Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamų priemonių poveikio "Auksinei valandai" vertinimas (galutinė vertinimo ataskaita)
 
Pacientų pasitenkinimo viešosiomis sveikatos priežiūros paslaugomis Lietuvoje tyrimas (galutinė tyrimo ataskaita
 

2014 metai

  • Ikimokyklinio amžiaus vaikų, nesančių organizuotose kolektyvuose, mitybos tyrimas (iniciatorius – Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos stiprinimo valdyba)
  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos administruojamų priemonių „Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas“  ir „Greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos infrastruktūros atnaujinimas“ poveikio „Auksinei valandai“ vertinimas (iniciatorius – Sveikatos apsaugos ministerijos Europos Sąjungos paramos skyrius_

 


Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldžių įstaigų informacija


VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

http://www.kaunoklinikos.lt/kk/galimybiu-studijos-analizes-tyrimai


Valstybinė ligonių kasa

http://www.vlk.lt/naujienos/tyrimai/


VšĮ Respublikinė Vilniaus universiteto ligoninė

http://www.rvul.lt/veikla/viesieji-pirkimai/galimybiu-studijos-analizes-ir-tyrimai/

 


VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė

  • Galimybių studija „Mobilios medicinos panaudojimo VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės paslaugų prieinamumo didinimo ir ligoninės išteklių geresniam valdymui“.
  • Galimybių studija „Dabartinė VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės infrastruktūra ir jos atnaujinimo galimybės“. Pradžia 2014-11 mėn. – pabaiga 2015-04 mėn.
  • Komunikacijos žiniasklaidoje analizė 2013 m.
  • Komunikacijos žiniasklaidoje analizė 2014 m.

https://www.kaunoligonine.lt/ataskaitos/

 


Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras

Pagalbos nukentėjusiems nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių teikimo ir organizavimo Lietuvoje analizė

http://www.essc.sam.lt/lt/pagalbos-nukentejusiems-n-9b4a.html


Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimu Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (SMLPC)  ir UAB „Eurointegracijos projektai“ (apklausos vykdytojas) 2014 m. pabaigoje – 2015 m. pradžioje atliko ikimokyklinio amžiaus vaikų, nesančių organizuotuose kolektyvuose, mitybos tyrimą. Šio tyrimo duomenys yra patalpinti SMLPC internetinėje svetainėje:
http://smlpc.lt/media/media/Ikimokyklinio%20amziaus%20VAIKU%20mitybos%20TYRIMAS%202015.pdf


Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Informacija apie galimybių studijas, tyrimus ir analizes:
http://ntakd.lrv.lt/lt/veikla/veiklos-sritys


 

 

 


 

Vilniaus priklausomybės ligų centras

Analizės, tyrimai studijos:
http://vplc.lt/tyrimai_ir_analizes


VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

http://siauliuligonine.lt/lt/veikla/respublikines-siauliu-ligonines-planavimo-dokumentai/galimybiu-studijos-analizes-tyrimai-ir-kt


Higienos institutas

http://www.hi.lt/galimybiu-studijos-analizes-tyrimai-ir-kt.html

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-09-13