Sveikatos specialistų tobulinimo programos

Sveikatos specialistų tobulinimo programos (atnaujinta 2017 05 01)

Sveikatos specialistų tobulinimo programų sąvadas iki 2018 m. gruodžio 1 d.

 


Sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimo programų suderinimas vykdomas vadovaujantis ,,Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatais", patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-645 (Žin., 2011, Nr.81-3981).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 ,,Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos", derinamos mokslinės praktinės konferencijos, seminarai, suvažiavimai, kongresai, simpoziumai ir kiti vienkartiniai renginiai.

Visi kvalifikacijos tobulinimo renginiai (tiek programos, tiek vienkartiniai) turi būti registruoti Medicininėje elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje – METAS.

 

Daugiau informacijos:

Sveikatos apsaugos ministerija
Asmens sveikatos departamentas
Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyrius

Dalia Jelinskienė
Tel. +370 5 266 1433
dalia.jelinskienė@sam.lt
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-26