Farmacijos sritis

Dėmesio!

Skelbiame 2017 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno II projektą

Pareiškėjai, kurių vaistinių preparatų gamintojo deklaruojamos kainos dalis, tenkanti sutartiniam veikliosios medžiagos kiekiui, neatitinka Bazinių kainų apskaičiavimo tvarkos aprašo 8 punkto pirmojoje pastraipoje nurodyto gamintojo deklaruojamos kainos dydžio reikalavimo, gali tikslinti paraiškas, mažindami vaistinio preparato gamintojo deklaruojamą kainą, ar pranešti Sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos apie siūlomos taikyti nuolaidos gamintojo deklaruojamai kainai dydį  iki rugpjūčio 31 d. (įskaitytinai)

Kiti pareiškėjai gali tikslinti paraiškas iki rugpjūčio 30 d. (įskaitytinai).

El.p. tomas.alonderis@sam.lt, tel. 264 8756 Tomas Alonderis

El.p. regina.pakstaitiene@sam.lt, tel. 219 3331 Regina Pakštaitienė

El.p. ieva.greiciute-kuprijanov@sam.lt, tel. 264 8757 Ieva Greičiūtė-Kuprijanov

  • Informuojame, kad modifikavus „iDrug“ informacinę sistemą paraiškas dėl vaistų kainų deklaravimo  galima teikti atnaujintoje Excel formato paraiškoje

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-18