Farmacijos sritis

 

Informuojame, kad paskelbtas 2017 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno  projektas (toliau - Kainyno projektas) ir pateikta informacija apie vaistinių preparatų grupes, kurias sudaro daugiau negu dviejų gamintojų gaminami to paties bendrinio pavadinimo vaistiniai preparatai, kurioms yra taikomi Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, bazinių kainų apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 994  „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, bazinių kainų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su pakeitimais padarytais 2017 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 323)  8 punkto  reikalavimai ir pateikiamos 1 gramo kainos, kurios atitiktų minėto punkto reikalavimus.

Pažymime, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gegužės 5 d. Nr. V-508 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 nuostatų įgyvendinimo“ 1 punktu, paskelbus Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje  Kainyno projektą, vaistinio preparato registruotojai ar jų atstovai, kurių vaistinių preparatų gamintojo deklaruojamos kainos dalis, tenkanti sutartiniam veikliosios medžiagos kiekiui, neatitinka Aprašo 8 punkto pirmojoje pastraipoje nurodyto gamintojo deklaruojamos kainos dydžio reikalavimo, gali tikslinti paraiškas ne ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo Kainyno projekto paskelbimo dienos, todėl prašome iki gegužės 23 d. (imtinai) tikslinti paraiškas mažindami vaistinio preparato gamintojo deklaruojamą kainą arba pranešti Sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos apie siūlomos taikyti nuolaidos gamintojo deklaruojamai kainai dydį.

El.p. tomas.alonderis@sam.lt, tel. 264 8756 Tomas Alonderis

El.p. regina.pakstaitiene@sam.lt, tel. 219 3331 Regina Pakštaitienė

  • Informuojame, kad modifikavus „iDrug“ informacinę sistemą paraiškas dėl vaistų kainų deklaravimo  galima teikti atnaujintoje Excel formato paraiškoje

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-05-09