Teisės aktų projektai

Atsižvelgiant į atnaujintą TLK-10-AM ir Medicininių intervencijų klasifikacijos bei atnaujintų Kodavimo standartų 9 leidimą, sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-672 „Dėl darbo grupės dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimams persvarstyti sudarymo“ (kartu su vėlesniu 2015 m. spalio 27 d. įsakymo pakeitimu Nr. V-1199) sudaryta darbo grupė koregavo Dienos chirurgijos paslaugų sąrašą, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1485 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-668 „Dėl dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Sveikatos apsaugos viceministrės G. Šakalytės pavedimu atnaujinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-338 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-632 „Dėl darbo grupės Didžiųjų operacijų sąrašo ir Detalizuoto medicininių intervencijų ir operacijų sąrašo projektams parengti sudarymo“ sudarytos darbo grupės sudėtis Didžiųjų operacijų sąrašui peržiūrėti.

Darbo grupė, vykdydama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. V-755 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-668 „Dėl dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2.3 papunktį „vadovaudamasis sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-145 „Dėl Detalizuoto didžiųjų ir mažųjų operacijų sąrašo tvirtinimo“ 2.3 punktu, sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-632 „Dėl darbo grupės Didžiųjų operacijų sąrašo ir Detalizuoto medicininių intervencijų ir operacijų sąrašo projektams parengti sudarymo“ sudarytai darbo grupei peržiūrėti Detalizuotą didžiųjų ir mažųjų operacijų sąrašą ir esant reikalui inicijuoti sąrašo keitimą, atsižvelgiant į šio įsakymo 1 punktu pakeistus Dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimus ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašą“, parengė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-145 „Dėl Detalizuoto didžiųjų ir mažųjų operacijų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo projektą.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-145 „Dėl Detalizuoto didžiųjų ir mažųjų operacijų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo projektas:

Pastabų ir pasiūlymų maloniai lauksime iki 2017 m. rugpjūčio 1 d. el. paštu laima.vaiciuliene@sam.lt; neringa.kameneviene@sam.lt

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „operacinė“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 50 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 74:2000 ,,Gydytojas chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

Pastabų bei pasiūlymų Projektui raštu maloniai lauksime iki 2017 m. birželio 30 d. el. pašto adresu: asta.einikiene@sam.lt


Lietuvos medicinos normos MN 146:2017 "Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas"  projektas.

Pastabų bei pasiūlymų Projektui raštu maloniai lauksime iki 2017 m. spalio 5 d. el. pašto adresu: asta.einikiene@sam.lt


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. V-40 „Dėl ūminio galvos smegenų insulto diagnostikos ir gydymo insulto gydymo centruose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

Pastabų bei pasiūlymų Projektui raštu maloniai lauksime iki 2017 m. birželio 20 d. el. pašto adresu: genovaite.klimiene@sam.lt


Teisės aktų projektai (LR Teisės aktų informacinės sistemos teisės aktų projektų posistemėje):

Išvadų teikimas (LR Teisės aktų informacinės sistemos teisės aktų projektų posistemėje)

Teisės aktų projektų archyvas (LR Teisės aktų informacinės sistemos teisės aktų projektų archyvas posistemėje)

Nevieši teisės aktų projektai (LR Teisės aktų informacinės sistemos teisės aktų projektų posistemėje)

Neviešas teisės aktų projektų archyvas (LR Teisės aktų informacinės sistemos teisės aktų projektų posistemėje)


Paskutinė atnaujinimo data: 2017-09-19