Teisės aktų projektai

Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  2018 m.  vasario 20 d. įsakymu Nr. V-203 sudaryta darbo grupė parengė Lietuvos medicinos normos MN 121:2018 „Gydytojas onkologas chemoterapeutas“ projektą (toliau – Projektas).

Projektas raštu teiktas pastaboms Vilniaus universiteto Medicinos fakultetui, Lietuvos sveikatos mokslų universitetui, onkologijos chemoterapijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, Lietuvos onkologų chemoterapeutų draugijai, asmens sveikatos priežiūros paslaugų kontrolę atliekančioms institucijoms. Į visus gautus siūlymus atsižvelgta.

Maloniai prašome iki 2018 m. liepos 15 d. teikti siūlymus Projektui tobulinti.

Teisės akto projektas

Daugiau informacijos: Inga Cechanovičienė, tel. 8 5 2661478, inga.cechanoviciene@sam.lt


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su specializuotą onkologinę pagalbą teikiančių, pacientų teises atstovaujančių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų kontrolės funkcijas atliekančių įstaigų atstovais parengė Onkologijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir šių išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. V-660 „Dėl Dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-660) pakeitimo projektus (toliau kartu vadinami Projektais).

Tvarkos aprašas nustato reikalavimus asmens sveikatos priežiūros specialistams ir asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms onkologijos dienos stacionaro paslaugas (planinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos dienos stacionare suaugusiems pacientams sergantiems onkologine liga, kai gydoma antinavikiniais vaistiniais preparatais ir užtikrinama paciento sveikatos būklės stebėsena ne ilgiau kaip 12 valandų), taip pat šių paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarką. Specifinės onkologijos dienos stacionaro paslaugos yra dviejų rūšių: Onkologijos dienos stacionaro paslauga I (dienos stacionaro paslauga, kai gydoma specifiniais vaistiniais preparatais ir užtikrinama paciento sveikatos būklės stebėsena) ir Onkologijos dienos stacionaro paslauga II (dienos stacionaro paslauga, kai gydoma adjuvantine intravezikine imunoterapija).

 Kitos, bendro pobūdžio dienos stacionaro paslaugos „kai gydoma vaistiniais preparatais infuziniu būdu“ arba „kai atliekama kraujo komponentų transfuzija (ne mažiau kaip vienos terapinės dozės, t. y. 1 eritrocitų masės vieneto ir (ar) 200 x 109 trombocitų, ir (ar) 10–20 ml/kg kūno masės šviežiai šaldytos plazmos, transfuzija)“ bus teikiamos visomis ligomis (tame tarpe ir onkologinėmis) sergantiems pacientams vadovaujantis Įsakymu Nr. V-660.

Maloniai prašome iki 2018 m. liepos 15 d. teikti siūlymus Projektams tobulinti. Projekto dokumentai: 1, 2, 3, 4

Daugiau informacijos:
Inga Cechanovičienė
Sveikatos apsaugos ministerija
Antrinio ir tretinio lygio koordinavimo skyriaus
Vyriausioji specialistė
Tel. 8 5 266 1478
El. p. inga.cechanoviciene@sam.lt

 


 

Teisės aktų projektai (LR Teisės aktų informacinės sistemos teisės aktų projektų posistemėje):

Išvadų teikimas (LR Teisės aktų informacinės sistemos teisės aktų projektų posistemėje)

Teisės aktų projektų archyvas (LR Teisės aktų informacinės sistemos teisės aktų projektų archyvas posistemėje)

Nevieši teisės aktų projektai (LR Teisės aktų informacinės sistemos teisės aktų projektų posistemėje)

Neviešas teisės aktų projektų archyvas (LR Teisės aktų informacinės sistemos teisės aktų projektų posistemėje)


Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-10