Teisės aktų projektai

Vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2017 metų veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V-308 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2017 metų veiklos plano patvirtinimo“, Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo 26 priemonę, parengtas Lietuvos  Respublikos  sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr.  V- 208 ,,Dėl būtinosios  medicinos  pagalbos  ir būtinosios  medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei  masto patvirtinimo“ pakeitimo projektas (toliau – įsakymo pakeitimo projektas). Šis įsakymo pakeitimo projektas parengtas atsižvelgiant į atnaujintas, įrodymais pagrįstas tarptautines rekomendacijas ir gerąją Europos Sąjungos valstybių narių bei Jungtinių Amerikos Valstijų patirtį skubiosios medicinos pagalbos srityje.

 

Siūlymus įsakymo pakeitimo projektui tobulinti maloniai prašome teikti iki 2018 m. sausio 12 d.

 

Daugiau informacijos:

Alvyda Naujokaitė

Sveikatos apsaugos ministerijos

Pirminio lygio koordinavimo skyriaus

Vyriausioji specialistė

Tel. 266 1470

alvyda.naujokaite@sam.lt

 


Teisės aktų projektai (LR Teisės aktų informacinės sistemos teisės aktų projektų posistemėje):

Išvadų teikimas (LR Teisės aktų informacinės sistemos teisės aktų projektų posistemėje)

Teisės aktų projektų archyvas (LR Teisės aktų informacinės sistemos teisės aktų projektų archyvas posistemėje)

Nevieši teisės aktų projektai (LR Teisės aktų informacinės sistemos teisės aktų projektų posistemėje)

Neviešas teisės aktų projektų archyvas (LR Teisės aktų informacinės sistemos teisės aktų projektų posistemėje)


Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-05