Valstybės turto valdymo skyriaus vedėjo Andriejaus Bielinskio einamųjų metų užduotys

  • Vykdant greitosios medicinos pagalbos automobilių parko atnaujinimą, koordinuoti ir kontroliuoti Skyriaus darbuotojų veiklą, kad būtų perduoti nauji greitosios medicinos pagalbos automobilius su medicinos įranga sveikatos priežiūros įstaigoms.
  • Siekiant turto naudojimo efektyvumo, atlikti nuomojamojo turto inventorizaciją (patikrą) nuomojamo turto vietoje. Tikslas nustatyti, ar turtas, nuomojamas pagal nuomos sutartis, sudarytas tarp Ministerijos ir nuomotojo, neperduotas naudotis tretiesiems asmenims ir kt.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-08