Tarptautinių projektų valdymo skyriaus vedėjos Gytės Sirgedienės einamųjų metų užduotys

  • Organizuoti ir koordinuoti Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos sveikatos sektoriuje tęstinumo užtikrinimą.
  • Organizuoti ir koordinuoti Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ tęstinumo užtikrinimą.
  • Organizuoti ir koordinuoti 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ planavimą ir įgyvendinimą.
  • Koordinuoti pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones SAM struktūrinių padalinių ir pavaldžių įstaigų inicijuotų projektų planavimo, įgyvendinimo bei tęstinumo įsipareigojimų vykdymo priežiūrą.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-08