Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus vedėjos Renatos Beržanskienės einamųjų metų užduotys

  • Kontroliuoti Sveikatos apsaugos ministerijai valdymui skirtų lėšų panaudojimą ir užtikrinti, kad lėšos būtų racionalai ir efektyviai panaudotos.
  • Patikslinti ministerijos finansų kontrolės taisykles, pritaikant jas buhalterinės apskaitos funkcijoms atlikti centralizuotai.
  • Inicijuoti ministerijos apskaitos politikos keitimą, atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybės.
  • Organizuoti ir koordinuoti lėšų poreikio planavimą sveikatos apsaugos srities investicijų projektams 2020–2022 metų įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
  • ​Organizuoti ir koordinuoti sveikatos apsaugos srities investicijų projektų įgyvendinimą 2019 metais.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-08