Farmacijos departamento direktorės Gitos Krukienės einamųjų metų užduotys

  • Užtikrinti, kad iki 2019 m. pabaigos būtų įvykdyti visi kontroliuojami pavedimai.
  • Užtikrinti, kad generinių ir biologiškai panašių vaistų suvartotų vidutinių terapinių dienos (paros) dozių (angl. Defined Daily Dose, toliau – DDD) skaičiaus didėjimas, skaičiuojant generinių ir biologiškai panašių vaistų DDD skaičiaus procentinę dalį nuo viso suvartoto kompensuojamųjų vaistų DDD skaičiaus, būtų 67 proc.
  • Užtikrinti, kad paciento išlaidų kompensuojamiesiems vaistams sumažėjimas lyginant šių išlaidų procentinę dalį nuo visų išlaidų kompensuojamiesiems vaistams su valstybės išlaidų procentine dalimi, būtų  iki 12 proc.
  • Užtikrinti, kad sumažėjusi analogų turinčių vaistų vienos DDD kompensavimo suma palyginti su 2015 m. kompensavimo sumos vidurkiu, tenkančiu 1 DDD vienetui būtų 15 proc.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-08