Asmens sveikatos departamento direktorės Odetos Vikūnienės einamųjų metų užduotys

  • Užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų, įgyvendinimą, priskirtų 2019 metais vykdyti Asmens sveikatos departamentui (Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų ir rodiklių, kuriuos įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, atsakingų vykdytojų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-428 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų ir rodiklių, kuriuos įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, atsakingų vykdytojų sąrašo patvirtinimo“).
  • Užtikrinti Valstybės kontrolės 2018-09-28 valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-9-3-9 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas“  rekomendacijų ir priemonių įgyvendinimą, priskirtų Asmens sveikatos departamentui 2019 metais (LR SAM 2018-11-20 įsakymas Nr. V-1323).
  • Užtikrinti Valstybės kontrolės 2018-11-16 valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P-10-1-10 „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir orientacija į pacientą“ rekomendacijų ir  priemonių įgyvendinimą, priskirtų Asmens sveikatos departamentui 2019 metais (LR SAM 2018-11-11 įsakymas Nr. V-1426).
  • Užtikrinti Lietuvos medicinos normų rengimo ir atnaujinimo 2019 metų plano įgyvendinimą užtikrinimas (LR SAM 2018-12-19 įsakymas Nr. V-1470).
  • Rengti ir koordinuoti Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijos Sveikatos sektoriaus (toliau – Strategija) projekto parengimą LRV sudarytoje darbo grupėje.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-05