Apeliacinė komisija skundams dėl ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo

Apeliacinės komisijos skundams dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sprendimų nagrinėti (toliau - Apeliacinė komisija) svarbiausias uždavinys – įvertinti pagal pateiktas vaistų rinkodaros teisių turėtojų ar jų atstovų apeliacijas, ar Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisija, priimdama sprendimus, nepažeidė teisės aktų nustatytų sprendimų priėmimo procedūrų.

Apeliacinė komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-193 "Dėl Apeliacinės komisijos skundams dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sprendimų nagrinėti sudarymo":

D. Taminskas – Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės departamento Atstovavimo ir teisės taikymo skyriaus vyriausias specialistas, laikinai vykdantis vedėjo funkcijas (pirmininkas);

O. Vitkūnienė – Sveikatos apsaugos ministerijos LNSS koordinavimo ir sveikatos priežiūros įstaigų valdybos Antrinio ir tretinio lygio koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė (pirmininko pavaduotoja);

D. Žeromskienė – Lietuvos vaikų vėžio asociacijos „Paguoda“ prezidentė;

S. Varvuolytė – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Slaugos ir vidaus ligų pagrindų katedros lektorė;

D. Matkevičienė – Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vidaus audito skyriaus vedėja;

Ž. Martinėnas – Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko pavaduotojas;

E. Kaupaitė – Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės departamento Atstovavimo ir teisės taikymo skyriaus vyriausioji specialistė (sekretorė).

 

Apeliacinės komisijos darbo tvarką nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-105 patvirtintas Apeliacinės komisijos skundams dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sprendimų nagrinėti darbo reglamentas.

Apeliacinės komisijos narių interesų deklaracijos:

D. Taminskas

O. Vitkūnienė

S. Varvuolytė

D. Matkevičienė

Ž. Martinėnas

 

Apeliacinės komisijos posėdžių protokolų išrašai:

2015-03-04 posėdis

2015-06-03 posėdis

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-09-07