Viešieji turto nuomos konkursai

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. T-103 ,,Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“ sudarytos komisijos sprendimu, įformintu 2020 m. sausio 24 d. protokolu Nr. LP-26 

NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ VILNIUJE, SANTARIŠKIŲ G. 2, SKIRTŲ VIEŠOJO MAITINIMO PASLAUGOMS ORGANIZUOTI IR TEIKTI, VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO  SĄLYGOS

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, esanti Vilniuje, Vilniaus g. 33 LT-01506, juridinio asmens kodas 188603472, vykdo viešąjį 132,08 kv. m ploto negyvenamųjų patalpų, esančių Viešojoje įstaigoje Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose (toliau – Santaros klinikos), Vilniuje, Santariškių g. 2 (unikalus Nr. 4400-1809-1235, pagrindinė naudojimo paskirtis – gydymo), nuomos konkursą.

Turto valdytojas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, esanti Vilniuje, Vilniaus g. 33 LT-01506, juridinio asmens kodas 188603472.

Teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. T-103 ,,Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“.

Procedūrų vykdymas: viešasis turto nuomos konkursas bus organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 ,,Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ ir šiomis sąlygomis.

Nuomojamas turtas: 132,08 kv. m bendro ploto negyvenamosios patalpos, kurių indeksai nuo    P-128 iki P-135, ir 116,70 kv. m patalpoje, kurios indeksas P-1 (bendras patalpos plotas – 358,54 kv. m), esančios Vilniuje, Santariškių g. 2. Pastato – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų akušerijos ir chirurgijos korpuso, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-1809-1235, pažymėtas plane 18D5/b, bendras plotas – 27 177,59 kv. m.

Patalpų naudojimo paskirtis: turtas išnuomojamas viešojo maitinimo paslaugoms organizuoti ir teikti, nuomojamo turto pagrindinė naudojimo paskirtis – gydymo.

Specialūs reikalavimai:

Nuomojamose patalpose galima tik šiose sąlygos nurodyta viešojo maitinimo paslaugų organizavimo ir teikimo veikla.

Konkurso dalyviai neturi būti skolingi valstybės biudžetui (Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos).

Nuomininkas savo lėšomis įsirengia elektros energijos, šilumos energijos ir vandens apskaitos prietaisus, jų vietą suderinus su Santaros klinikų atstovais.

Maistas turi būti ruošiamas tik nuomininkui pagal nuomos sutartį perduotose patalpose, Santaros klinikose, esančiose Vilniuje, Santariškių g. 2.

Nuomininkas įsipareigoja organizuoti bei teikti maitinimo paslaugas laikydamasis visų viešąjį maitinimo paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Teikiamas maistas turi būti karštas, kokybiškas, sveikas, pagamintas laikantis higienos normų reikalavimų. Meniu turi būti sudarytas atsižvelgiant į rekomenduojamas paros normas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999-11-25 įsakymu Nr. 510 „Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“. Nuomininkas privalo užtikrinti, kad teikiant maitinimo paslaugas, maisto ruošimo procese nebus naudojami pusfabrikačiai.

Nuomininkas savo lėšomis įsirengia patalpas ir apsirūpina paslaugoms teikti reikalinga maisto ruošimo (gaminimo) įranga, baldais, maisto pateikimo indais, stalo įrankiais ir kt. Įsirengdamas patalpas, atlikdamas remonto darbus ir pan., Nuomininkas visų remonto darbų atlikimo, patalpų įrengimo klausimus privalo suderinti su Santaros klinikų įgaliotu asmeniu.

Patiekalai pusryčiams ir pietums yra patiekiami pagal valgiaraščius, sudarytus 15 dienų laikotarpiui.

Nuomininkas turi užtikrinti, kad maisto gamybos procese atsiradę kvapai nepateks į kitas įstaigos patalpas.

Nuomininkas yra atsakingas už tinkamą patalpose esančių įrenginių eksploataciją ir priežiūrą. Nuomininkas yra atsakingas už nuomojamose patalpose įvykusio gedimo ar avarijos (įskaitant, bet neapsiribojant, elektros instaliacijos ar elektros įrangos gedimą) šalinimą ir padarinių likvidavimą savo sąskaita.

Nuomininkas privalės užtikrinti, kad valgykla / kavinė dirbtų kiekvieną dieną nuo 8:00 val. iki 20:00 val., o darbo dienomis (išskyrus švenčių ir poilsio dienas) nuo 11:00 iki 14:00 val. organizuoti maitinimą ir „Švediško stalo“ principu.

Minimalūs reikalavimai pusryčių (nuo 8:00 val. iki 10:00 val.) valgiaraščiui: ne mažiau kaip 4 pagrindiniai patiekalai (pvz. kiaušinienė, košė, blyneliai, apkepas); padažai pusryčių pagrindiniams patiekalams (ne mažiau dviejų pasirinkimų); garnyras pagrindiniam patiekalams: duona / batonas / bandelė; šalti užkandžiai: ne mažiau kaip 4 pasirinktinai, iš kurių ne mažiau kaip vienas – mėsos; sausi pusryčiai (galimybė pasirinkti ne mažiau kaip 2 užpilus pvz.: pienas / jogurtas / sultys); kava / arbata / vanduo.

Minimalūs reikalavimai pietų (nuo 11:00 val. iki 14:00 val.) valgiaraščiui: karšti patiekalai – 5 pasirinkimai; sriubos – 2 pasirinkimai; salotos – 4 pasirinkimai; šalti mėsos užkandžiai – 2 pasirinkimai; šalti žuvies užkandžiai – 2 pasirinkimai; desertai – 3 pasirinkimai.

Minimalūs reikalavimai „Švediško stalo“ (nuo 11:00 iki 14:00 val.) valgiaraščiui: karšti pagrindiniai patiekalai – ne mažiau kaip 4 pasirinkimai (vienas iš jų žuvies, vienas – vegetariškas patiekalas); karšti garnyrai – ne mažiau kaip 3 pasirinkimai; sriubos – 2 pasirinkimai; salotos – 4 pasirinkimai; padažai prie salotų – 3 pasirinkimai; gaivieji gėrimai – 2 pasirinkimai; vaisiai arba desertas. „Švediško stalo“ taisyklės: valgyti bet kurį pasirinktą maistą iš kavinės „Švediško stalo“ meniu; valgyti neribotai vieną kartą įsidedant pasirinkto maisto iš „Švediško stalo“ meniu bei neišeinant iš kavinės patalpų.

Nuomininkas privalės užtikrinti, kad sėdimų vietų skaičius vienu metu būtų ne mažesnis kaip 100.

Esant poreikiui, maitinimo paslaugoms teikti Santaros klinikos pagal panaudos sutartį nuomininkui laikinai neatlygintinai naudotis perduos maisto gaminimo įrangą ir baldus (turto sąrašas pateikiamas konkurso sąlygose, paskelbtose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje adresu http://sam.lrv.lt/, skiltyje ,,Skelbimai“, ,,Viešieji turto nuomos konkursai“).

Nuomininkas įsipareigoja ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nuo patalpų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos pradėti vykdyti šiose sąlygose nustatytą veiklą.

Nuomininko iniciatyva nutraukus sutartį prieš terminą, nuomininkas įsipareigoja nuomotojui sumokėti 10 000,00 Eur (dešimties tūkstančių eurų) netesybas (baudą).

Nuomininkas įsipareigoja, kad pagal nuomos sutartį perduotas turtas nuomininko lėšomis visą nuomos terminą bus apdraustas Nuomotojo naudai nuo žalos, kuri gali būti padaryta dėl ugnies, vandens, gamtos jėgų, vagysčių ir kitų draudžiamųjų įvykių. Apdraudus turtą nuo visų rizikų, draudimo liudijimų (polisų) kopijas kiekvienais metais, ne vėliau kaip per dvi savaites nuo jų išdavimo dienos, pateikti Nuomotojui.                  

Nuompinigiai: pradinis turto nuompinigių dydis – 10,00 Eur už 1 kv. m per mėnesį (už visą nuomojamą turtą – 1 320,80 Eur per mėnesį). Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį pagal nuomotojo elektroniniu būdu pateiktą sąskaitą. Nuomininkas nuomotojo pateiktą sąskaitą apmoka ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos gavimo. Nuompinigiai mokami į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT53 7300 0100 0246 1835, esančią „Swedbank“, AB (banko kodas 73000). Nuomininkas, per nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ir (ar) Santaros klinikoms 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Kiti mokesčiai: Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už vandenį, šilumos, elektros energiją ir kitas pagal poreikį jam teikiamas komunalines paslaugas. Mokesčiai už minėtas paslaugas pagal pasirašytą sutartį su Santaros klinikomis, mokami į Santaros klinikų atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT487300010002492286, esančią „Swedbank“, AB (banko kodas 73000). Nuomininkas pateiktą sąskaitą už minėtas komunalines paslaugas apmoka ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos išrašymo.

Nuomos terminas: 3 (trys) metai nuo nuomos sutarties sudarymo ir perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. Pasibaigus nuomos terminui, su nuomininku, visiškai įvykdžiusiu pagal nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nuomos sutartis galės būti atnaujinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, tačiau bendras nuomos terminas (įskaitant nuomos termino pratęsimą) negalės būti ilgesnis kaip 10 metų.  

Konkurso dalyvių registravimo vieta: konkurso dalyviai bus registruojami 2020 m. vasario 10 d. nuo 9:00 val. iki 16:30 val. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje, Vilniaus g. 16, Vilnius, 202 kab. pas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Valstybės turto valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę Liubavą Uzielienę (tel. (8 5) 266 1450, el. p. liubava.uzieliene@sam.lt).

Pradinio įnašo dydis: dalyviai, norintys dalyvauti viešajame turto nuomos konkurse, privalo į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT53 7300 0100 0246 1835, esančią „Swedbank“, AB (banko kodas 73000), sumokėti 5 (penkių) mėnesių pradinio turto nuompinigių dydžio sumą. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš registruojantis. 

Patalpų apžiūra: 2020 m. vasario 3 d. nuo 14:00 val. iki 15:30 val. Atsakingas asmuo –  Santaros klinikų Aptarnavimo tarnybos inžinierė Česlava Uzorko (tel. (8 6) 1535352, el. p. ceslava.uzorko@santa.lt).

Komisijos posėdis įvyks 2020 m. vasario 14 d. 13:00 val. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje (Vilnius, Vilniaus g. 16), 209 kab. 

Konkurso dalyviai šiose sąlygose nurodytu laiku į konkurso dalyvių registravimo nurodytą vietą (Vilnius, Vilniaus g. 16, 200 kab.) pateikia, arba registruotu paštu (adresu Vilnius, Vilniaus g. 33 LT-01506) atsiunčia, užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas paskelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui. Neatplėšti iki 2020 m. vasario 14 d. 13:00 val.. Kartu su voku turi būti pateikta (jeigu vokas pateikiamas į vietą): asmens dokumentas ir įgaliojimas, jeigu konkurso dalyvį konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

Konkurso dalyviui bus išduodamas, jeigu konkurso dalyvis pats dalyvaus registruojant dokumentus, arba paštu išsiunčiamas konkurso dalyvio pažymėjimas, kuriame nurodytas registracijos eilės numeris, voko gavimo data ir laikas (minučių tikslumu), komisijos posėdžio vieta (adresas), data ir tikslus laikas.

Konkursas skelbiamas periodiniame leidinyje ,,Valstiečių laikraštis“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos internetinėje svetainėje adresu http://sam.lrv.lt/, skiltyje ,,Skelbimai“, ,,Viešieji turto nuomos konkursai“. 

Konkurso dalyviai šias sąlygas ir kitus dokumentus gali gauti adresu Vilnius, Vilniaus g. 16, 202 kabinete arba el. paštu: liubava.uzieliene@sam.lt.

PRIDEDAMA:

  1.  Paraiškos ,,Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Vilniuje, Santariškių g. 2, skirtų viešojo maitinimo paslaugoms organizuoti ir teikti, nuompinigių dydžio“ forma.  
  2. Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties projektas.
  3. Turto (maisto ruošimo įrangos ir baldų), kuris, esant poreikiui, bus perduotas nuomininkui panaudos pagrindais, sąrašas.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-24