VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninės direktorius

Konkursų nuostatai

Kvalifikaciniai reikalavimai

Pareiginė instrukcija

Ligoninės įstatai

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija skelbia viešą konkursą viešosios įstaigos Palangos reabilitacijos ligoninės vadovo (direktoriaus) pareigoms eiti (kodas 152696784, buveinė – Vytauto g. 153, LT-00163 Palanga), sudarant terminuotą penkerių metų darbo sutartį nuo paskyrimo į pareigas dienos.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (asmeniškai pateikiant originalus arba siųsdami registruotu laišku dokumentų kopijas. Jei registruotu paštu pateiktos dokumentų kopijos nepatvirtintos notaro, konkurso dieną pretendentai privalo pateikti dokumentų originalus):

-                    prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame turi būti nurodyta, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti apie atitiktį Kvalifikaciniams reikalavimams Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams, patvirtintiems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 299;

-                    asmens tapatybę, išsilavinimą ir pilietybę patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

-                    gyvenimo aprašymą;

-                    savo, kaip įstaigos vadovo, 5 metų veiklos programą (ne daugiau kaip 10 lapų);

-                    valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir (arba) kitus darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

-                    privačių interesų deklaraciją;

-                    papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir jų kopijas.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje (Vilniaus g. 33, Vilnius, 241 kab.) 30 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos (įskaitant paskelbimo dieną). Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 5) 260 4892, (8 5) 260 4705, (8 5) 205 5295, laima.macejauskiene@sam.lt ir asta.bekintiene@sam.lt

  https://sam.lrv.lt

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-29