Konkursas viešosios įstaigos „Vilniaus gimdymo namai“ vadovo (direktoriaus) pareigoms

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija skelbia viešą konkursą viešosios įstaigos „Vilniaus gimdymo namai“ vadovo (direktoriaus) pareigoms eiti (kodas 124368392, buveinės adresas – Tyzenhauzų g. 18A, LT-02106 Vilnius), sudarant terminuotą penkerių metų darbo sutartį nuo paskyrimo į pareigas dienos.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (asmeniškai pateikiant originalus arba siųsdami registruotu laišku dokumentų kopijas. Jei registruotu paštu pateiktos dokumentų kopijos nepatvirtintos notaro, konkurso dieną pretendentai privalo pateikti dokumentų originalus):

-                    prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame turi būti nurodyta, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti apie atitiktį Kvalifikaciniams reikalavimams Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams, patvirtintiems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 299;

-                    asmens tapatybę, išsilavinimą ir pilietybę patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

-                    gyvenimo aprašymą;

-                    savo, kaip įstaigos vadovo, 5 metų veiklos programą (ne daugiau kaip 10 lapų);

-                    valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir (arba) kitus darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

-                    privačių interesų deklaraciją;

-                    papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir jų kopijas.

Dokumentai:

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentų dokumentai priimami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje (Vilniaus g. 33, Vilnius, 241 kab.) 30 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto tinklapyje 2017 m. kovo 31 d., įskaitant ir konkurso paskelbimo dieną. Išsamesnė informacija teikiama telefonais (8 5) 260 4705, (8 5) 205 5295; el. p. asta.bekintiene@sam.lt; www.sam.lrv.lt.

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-29