Konkursai

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-574 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“,  (toliau - Konkursų organizavimo nuostatai) 45 punktu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 4 d. atšaukti šie vieši konkursai:

  • VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės generalinio direktoriaus pareigoms užimti (skelbimo Nr. 56699)
  • BĮ Respublikinio priklausomybės ligų centro direktoriaus pareigoms užimti (skelbimo Nr. 56704)
  • VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pareigoms užimti (skelbimo Nr. 56702)
  • VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus pareigoms užimti (skelbimo Nr. 56703)

Nustačius Konkursų organizavimo nuostatų tikslinimo būtinybę yra priimtas sprendimas juos keisti. Naujai paskelbti konkursai bus vykdomi vadovaujantis pakeista organizavimo tvarka.