Naujagimiams palankios ligoninės

Pasaulio sveikatos organizacijos ir Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) Naujagimiui palankios ligoninės iniciatyva, grįsdama savo žingsnius mokslu grįstais įrodymais, siekia apsaugoti, skatinti ir diegti žindymo praktiką asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Naujagimiui palanki ligoninė turi turėti įstaigos vadovo patvirtintą žindymo rėmimo programą, kurioje išdėstyta kaip ligoninėje laikomasi dešimties Naujagimiams palankioms ligoninėms keliamų reikalavimų ir sudaromos palankios sąlygos sėkmingai žindyti naujagimius nuo pirmos jų gyvenimo dienos.

http://www.who.int/nutrition/bfhi/en/ 

http://www.who.int/nutrition/bfhi/bfhi-poster-A2.pdf?ua=1

Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo pagal Naujagimiams palankios ligoninės reikalavimus tvarkos aprašą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras patvirtino 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1251 "Dėl Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo pagal naujagimiams palankios ligoninės reikalavimus tvarkos aprašo patvirtinimo":

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bcf0a0d077b111e3996afa27049d9d4e/XmPJXaiNHN

Naujagimiams palankios ligoninės Lietuvoje

Naujagimiams palankų ligoninių vertintojų sąraša

Žindymo skatinimo komitetas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. V-249 "Dėl Žindymo skatinimo komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo", siekia, kad kuo daugiau kūdikių Lietuvoje būtų išimtinai žindomi iki šešių mėnesių amžiaus ir toliau būtų žindomi iki dviejų metų amžiaus ar ilgiau, užtikrinant papildomą kokybišką savalaikį maitinimą.

Žindymo skatinimo komitetas parengė ir siūlo šį informacinio pobūdžio lankstinuką apie sėkmingą žindymą įteikti kiekvienai iš gimdymo stacionaro išvykstančiai motinai.

Sėkmingo žindymo žingsneliai

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-05