Vizito Japonijoje metu daugiausiai dėmesio skirta pacientų saugai

Data

2018 04 16

Įvertinimas
1
Ministro kalba.jpg

2018 m. balandžio 13-14 dienomis Japonijos sveikatos, darbo ir gerovės ministro Katsunobu Kato kvietimu sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos vadovaujama delegacija dalyvavo trečiajame globaliame ministrų susitikime pacientų saugos klausimais. Susitikime taip pat dalyvavo delegacijos iš 42 šalių bei įvairių tarptautinių organizacijų, tokių kaip EBPO, PSO.

Pasisakydamas susitikime, sveikatos apsaugos ministras A. Veryga pabrėžė, kad pacientų sauga yra visų sveikatos sistemų branduolys. Pacientai turi teisę į kokybišką ir prieinamą sveikatos apsaugą. Todėl, kaip pažymėjo ministras, pacientų sauga privalo būti visų sveikatos sistemų prioritetu.

Buvo nagrinėjamos pacientų saugos ekonomiškumo ir efektyvumo, informacinių technologijų  įtakos pacientų saugai senstančioje visuomenėje bei kitos svarbios temos. Ministrai išreiškė susirūpinimą, kad, nepaisant šalių pastangų, pacientų saugos pažanga  nepakankama ir pakvietė šalis dar aktyviau dirbti pacientų saugos gerinimo labui.

Įsipareigojimus gerinti pacientų saugą ministrai patvirtino Tokijo deklaracija, kurioje numatyti šalių įsipareigojimai išskirti pacientų saugą kaip prioritetinę sritį sveikatos sistemose, labiau įtraukti pacientus ir jų šeimas, skatinti į pacientą orientuotas sistemas. Taip pat, įgyvendinti ir stiprinti pacientų saugos sistemas ir procesus, kelti sveikatos priežiūros specialistų kvalifikaciją pacientų saugos klausimais bei keistis gerąja galimų rizikų praktika.

Vizito metu ministras A. Veryga taip pat susitiko su Japonijos sveikatos, darbo ir gerovės ministerijos valstybės ministre p. M. Takagi. Susitikimo metu buvo aptarti dvišalio bendradarbiavimo klausimai visuomenės sveikatos, retų nediagnozuotų ligų, pacientų saugos srityse. Aptarta galimybė pasirašyti tarpusavio bendradarbiavimo sveikatos srityje memorandumą, o jo projektas įteiktas derinti Japonijos atstovams.

Susitikime su Japonijos medicininių tyrimų ir plėtros agentūros (AMED) prezidentu dr. Makoto Suematsu aptartas pasirengimas š. m. birželio 20-23 dienomis Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro organizuojamai konferencijai dėl genomo redagavimo CRISPR 2018 bei šios konferencijos lydimajam Lietuvos, Japonijos ir kitų šalių mokslininkų seminarui. Seminarą remia AMED bei Sveikatos apsaugos ministerija, įgyvendindamos 2017 m. pasirašytą tarpusavio bendradarbiavimo memorandumą. Sutarta 2019 m. organizuoti Lietuvos ir Japonijos mokslininkų simpoziumą genetikos klausimais.

Lietuva sėkmingai bendradarbiauja su Japonija retų nediagnozuotų ligų srityje. Susitikime su prof. Kenjiro Kosakiu (Keio universitetas) buvo aptarti šio bendradarbiavimo rezultatai. Nuo 2017 m. Lietuva Japonijai yra pateikusi duomenis apie 31 Lietuvos paciento nediagnozuotų ligų atvejus. Japonijos mokslininkai jau nustatė diagnozes 7 Lietuvos pacientams.