Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Šiemet Kauno m. ir raj. operatyviosios kontrolės metu išaiškinti 96 sveikatos saugos pažeidimai

Data

2014 12 23

Įvertinimas
0
Šiemet Kauno m. ir raj. operatyviosios kontrolės metu išaiškinti 96 sveikatos saugos pažeidimai
Šiemet Kauno m. ir raj. operatyviosios kontrolės metu išaiškinti 96 sveikatos saugos pažeidimai

Operatyvioji kontrolė dažniausiai vykdoma gavus iš asmenų (fizinių ar juridinių) pranešimą (skundą) apie galimus teisės aktų, reglamentuojančių visuomenės sveikatos saugą, pažeidimus. Operatyvioji visuomenės sveikatos saugos kontrolė atliekama iš anksto neįspėjus tikrinamojo objekto.

 

 Šiemet Kauno mieste ir rajone buvo atliktos 148-ios operatyviosios kontrolės, iš jų 66-ios pagal gautus skundus. Buvo nustatyti 96 pažeidimai.

Dažniausiai operatyvioji kontrolė (ne skundo atvejais) buvo atliekama turint informacijos, kad objektas veiklą vykdo neturėdamas leidimo – higienos paso. Šiais metais Kauno mieste tokių objektų buvo patikrinta 38, Kauno rajone – 10.

Didžioji dalis vykdančių veiklą, be leidimo – higienos paso, yra:

  • bendrojo ugdymo programas vykdančios įstaigos;
  • privatūs vaikų darželiai, vykdantys ikimokyklinio ugdymo programas;
  • sporto klubai;
  • grožio paslaugas teikiantys objektai.

Kauno visuomenės sveikatos centro specialistai pastebi, kad Kauno mieste ir rajone daugėja asmenų (fizinių, juridinių), kurie vykdo savo veiklą nelegaliai. Dažnai grožio, sporto klubo paslaugas teikiantys asmenys turi tik vienu adresu išduotą leidimą – higienos pasą, nors veiklą vykdo ne vienu adresu (pažymėtina, kad leidimas – higienos pasas išduodamas kiekvienam adresui atskirai). Kiti asmenys teikia paslaugas, kurios neatitinka Lietuvos higienos normų reikalavimų.

Šiemet Kauno visuomenės sveikatos centras daugiausia skundų gavo dėl:

  • stacionarių triukšmo šaltinių keliamo triukšmo;
  • laisvės atėmimo vietų įrengimo;
  • kvapų gyvenamojoje aplinkoje.

Daugiau negu pusė gautų skundų pasitvirtino. Už Lietuvos higienos normų reikalavimų pažeidimus atsakingiems asmenims buvo paskirtos  49 administracinės nuobaudos. Objektų atsakingi asmenys įpareigoti šalinti pažeidimus, per nustatytus terminus ir taisyti susidariusią situaciją.

Kauno visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Žydrūnė Viselgaitė pataria, pastebėjus, kad paslauga teikiama nesaugiai, jos reikėtų atsisakyti, o apie higienos normos pažeidimus ar turint nusiskundimų paslaugas teikiančių objektų veiksmais, raštu informuoti Kauno visuomenės sveikatos centrą, nurodant asmens / objekto vardą pavardę / pavadinimą, adresą, kitus kontaktinius duomenis.

Taip pat primename, kad specialistų tikslas yra ne nubausti paslaugų teikėjus, nusižengusius higienos normų reikalavimams, o siekti, kad jie dirbtų saugiai ir nekeltų grėsmės vartotojų sveikatai.

 

 

Žydrūnė Viselgaitė, Kauno visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 37) 331694.

 

Kristina Motiejūnaitė, Kauno visuomenės sveikatos centro vyriausioji specialistė (ryšiams su visuomene), tel. (8 37) 33 16 92, mob. tel.  86 765 3401

el. p.: kristina.motiejunaite@kaunovsc.sam.lt