Paskelbtas konkursas į VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pareigas

Data

2019 02 04

Įvertinimas
0
Susitarimas8.jpeg

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) paskelbė konkursą VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pareigoms užimti.

Norintys dalyvauti konkurse į šias pareigas privalo turėti socialinių mokslų arba biomedicinos mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), taip pat turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį bei gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu valstybine lietuvių kalba.

Kandidatas taip pat turi išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą, gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius, išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus bei turėti kitų žinių ir įgūdžių.

Naujasis vadovas turės efektyviai planuoti ir organizuoti įstaigos darbą, todėl organizuojant atranką didelis dėmesys bus skiriamas ir nepriekaištingai reputacijai, o po konkurso bus kreipiamasi į STT ir prašoma patikrinti kandidatų biografijas. VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė – gydymo įstaiga, teikianti daugiaprofilines stacionarines ir ambulatorines, skubias ir planines sveikatos priežiūros paslaugas, puoselėjanti ilgametes visapusiškos medicinos pagalbos tradicijas.

Pasibaigus dokumentų priėmimo terminui, kvalifikacinius reikalavimus atitikę kandidatai bus informuoti apie pretendentų vertinimo atrankos eigą, vietą ir laiką bei vertinimo kriterijus ir metodus.  Atrankos metu bus ypač vertinami pretendentų lyderystės ir vadybos gebėjimai, siekiant įsitikinti, jog naujasis vadovas gebės tinkamai spręsti iškilusias problemas bei užtikrinti įstaigos darbo organizavimą ir  koordinavimą.

Pageidaujantys dalyvauti, visą reikalingą informaciją ras SAM interneto svetainės skelbimų skiltyje http://sam.lrv.lt/lt/skelbimai-1/konkursai.

 

SAM Spaudos tarnyba